Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :
Producten en diensten
Artikel
Offertes
Alles over Renowizz

COMPANEO PRIVACY BELEID

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Renowizz.be en zijn bestemd voor intern gebruik bij Renowizz en zijn partners.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan:

Renowizz NV,
@The Crescent
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht
België
tel. 02/790 98 44
fax 02 790 98 49.
info@renowizz.be

www.renowizz.be