Tout sur Renowizz

reno_about_company_tab_privacy_detail

Renowizz Website Gebruiksvoorwaarden

COPYRIGHT & PRIVACY

  • De internetsite die momenteel op het adres www.renowizz.be wordt onderhouden door de BVBA RENOWIZZ SPRL,met maatschappelijke zetel: Researchdreef 12, 1070 Anderlecht, België.
  • Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site http://renowizz.be/ bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door Renowizz SPRL die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere leveranciers van Renowizz SPRL.
  • Het gebruik van de site Renowizz SPRL.be wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Renowizz SPRL behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van Renowizz SPRL te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik

  • Renowizz SPRL stelt offertes en informatie over de producten en diensten van de Erkende Renowizz SPRL Leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op de commerciële pagina's van Renowizz SPRL of Batipartner zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt Renowizz SPRL zich tot niets en draagt Renowizz SPRL geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij danken u om alle onjuistheden en fouten te signaleren op onze klantendienst op het adres: customerservice@Renowizz.be
  • Wanneer er een offerte gevraagd wordt, brengt Renowizz SPRL de gebruiker in contact met de Erkende Leverancier die de desbetreffende dienst of product aanbiedt. Wij verifieëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Renowizz SPRL op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.
  • Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Erkend Leverancier en een gebruiker die door Renowizz SPRL met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Renowizz SPRL aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de client en de Erkende Leverancier van Renowizz SPRL. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de Erkende Leveranciers van Renowizz SPRL verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Renowizz SPRL.

Intellectuele eigendom

"Renowizz SPRL", "Renowizz.com", “zonnepanelen-in-vlaanderen.be” vermeld op de site Renowizz.be zijn commerciële merken of gedeponeerde merken door RENOWIZZ SPRL NV. De andere namen van producten, diensten of bedrijven elders vermeld op de site RENOWIZZ.BE kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright RENOWIZZ SPRL. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van RENOWIZ.be en zijn bestemd voor intern gebruik bij RENOWIZZ SPRL en zijn partners. Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan RENOWIZZ SPRL, Researchdreef 12, 1070 Brussel. Tel : 02/790 98 45 Fax : 02/790 98 49

Algemene inlichtingen

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.
Verantwoordelijke uitgever

NICOLAS RICART , afgevaardigd bestuurder

RENOWIZZ SPRL
Researchdreef 12
1070 Anderlecht
Tel : 02/790 98 45
Fax : 02/790 98 49
Ondernemingsnummer : BE0666.976.057
info@Renowizz.be
www.Renowizz.be