Hotelslot

Behoudt een deur nog wel zijn brandwerende kwaliteiten wanneer deze is uitgerust met een hotelslot? Voor het plaatsen van een hotelslot dient er een groot gedeelte van het materiaal te worden weg gefreesd. De Nederlandse deurenfabrikant Reinaerdt deed onderzoek naar de gevolgen voor de brandveiligheid van hun deuren. 

 

Brandveilige deuren met hotelslot

De deuren van Reinaerdt komen goed uit de bus. De deuren zijn met succes getest op brandwering in een deur/kozijncombinatie volgens de recente normeringen. De deuren met een gangbaar hotelslot van Reinaerdt behouden de brandwerende certificering.

 

Gecertificeerde brandwerende deuren

De test is lastig, want voor het plaatsen van een hotelslot wordt veel materiaal weg gefreesd, soms zelfs door de gehele deur. De brandwerende kwaliteiten van de constructie worden hierdoor verzwakt. Eerder werden wel tests uitgevoerd op heel dikke deuren, maar voor gangbare deuren bestond nog geen testuitslag die de brandwering bewees. Reinaerdt kan met zijn test een bewezen 30 minuten brandwerende gecertificeerde deur/kozijnconfiguratie aanbieden.