De winter staat voor de deur en vochtproblemen steken weer de kop op. Men kan een einde aan de ellende maken door het vochtprobleem eens en voor altijd aan te laten pakken door een vochtexpert. Bovendien kan men profiteren van verschillende premies om de kosten van de werken te drukken. Lees hier wat de opties zijn.

 Premie vochtbestrijding

Van welke premies kunt u gebruik maken?

De Vlaamse overheid biedt twee premies voor vochtbestrijding, de renovatiepremie en de verbeteringspremie. Beide premies hebben andere voorwaarden, welke we hier voor u zullen ophelderen.

 

Opgelet: de renovatiepremie wordt een belastingvermindering. De voorwaarden en het premiebedrag veranderen niet, enkel de manier van aanvragen en de manier waarop de uitbetaling wordt gedaan veranderen.

 

Renovatiepremie / Belastingvermindering

De renovatiepremie / belastingvermindering is bedoeld voor degenen die renovatiewerkzaamheden wil uitvoeren aan zijn woning. Vochtbestrijding valt hier ook onder in de vorm van onderkapping en muurinjecties. Er zijn een aantal voorwaarden aan de belastingvermindering verbonden:

-          De werken samen kosten minstens €10.000 exclusief BTW. Naast het behandelen van vocht kan men voor vele andere renovatiewerkzaamheden in aanmerking komen.

-          De woning is minstens 25 jaar oud

-          Men voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden

-          De facturen zijn niet ouder dan 3 jaar

-          In een periode van 10 jaar kan de premie een maal worden aangevraagd.

 

De renovatiepremie bedraagt maximaal €10.000. De belastingvermindering bedraagt, afhankelijk van het inkomen, 20% of 30% van de goedgekeurde facturen.

 

Verbeteringspremie

De verbeteringspremie is voornamelijk bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen.  Ook vochtbestrijding komt in aanmerking, in de vorm van onderkapping en muurinjecties. Ook aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden.

-          De facturen die worden voorgelegd dienen minstens het dubbele te bedragen van het premiebedrag. De premiebedragen verschillen per bouwonderdeel.

-          De woning is minstens 25 jaar oud

-          U voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden

-          De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar

-          In een periode van 10 jaar kan de verbeteringspremie drie keer worden aangevraagd

 

De verbeteringspremie bedraagt voor gevelwerken €1.500. Dit betekent dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tegen het dubbele van dit bedrag, €3.000.

 

Voor meer informatie over beide premies kunt u terecht op de website van de Vlaamse overheid.