Vanaf 1 november 2014 zal de Vlaamse renovatiepremie worden omgezet in een belastingvermindering. De verandering roept vele vragen op. Wat er precies veranderd en onder welke voorwaarden u recht heeft op de belastingvermindering kunt u hier lezen.

 Renovatiepremie

Wat verandert er precies?

De huidige Vlaamse renovatiepremie zal vanaf 1 november 2014 worden omgezet in een belastingvermindering. Men kan deze belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 aanvragen. De aanvraag voor de belastingvermindering kan gedaan worden bij Wonen-Vlaanderen. In plaats van een renovatiepremie krijgt men in het geval van goedkeuring een attest dat bij de belastingaangifte gevoegd kan worden.

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering blijven gelijk aan de voorwaarden van de renovatiepremie. Ook de werken waarop de belastingvermindering van toepassing is blijft gelijk. Het zijn dus alleen de wijze van uitbetaling en aanvraag die veranderen per 1 november 2014.

 

Voor de periode tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 wordt een overgangsregeling opgesteld. De tegemoetkoming kan dan nog steeds onder de zelfde voorwaarden worden aangevraagd.

 

Overgangsregeling

Deze verandering roept natuurlijk wat vragen op. Voornamelijk over de overgangsregeling. Een aantal verduidelijkingen:

-          Aanvragen voor 1 november worden behandeld als een premieaanvraag. De datum van de poststempel of de datum van afgifte in een van de provinciale diensten dienen als indicatie van de juiste aanvraagdatum.

-          Aanvragen na 31 oktober worden niet meer behandeld. Wel kan men een e-mailadres opgeven. Wonen-Vlaanderen neemt tijdig contact op om te informeren over het nieuwe systeem. Wanneer het nieuwe systeem in werking wordt gezet kunnen de aanvragen alsnog worden ingediend. Facturen dienen hiervoor bewaard te worden.

 

Ook degenen die geen belasting betalen komen in aanmerking voor het fiscale voordeel. De nieuwe regeling is een belastingkrediet, wanneer men geen belasting betaalt wordt het voordeel uitbetaald.

 

Voor meer informatie of vragen over de nieuwe belastingregeling kunt u kijken op de website van Wonen-Vlaanderen.