Isolatie
Question

Waar staat de R-waarde voor?

Réponse

De R-waarde duidt het warmteweerstand/warmte-isolerend vermogen aan van een materiaallaag (bvb. isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, dubbelglas…).

De constructie en het materiaal zijn bepalend voor de berekening. Om de warmteweerstand te berekenen, deelt men de materiaaldikte, uitgedrukt in meter, door de lambda-waarde. De materiaalsoort duidt men aan met de lambda-waarde, of de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe hoger deze coëfficiënt, hoe slechter de isolatie.Hoe hoger de R-waarde van de materiaaldikte, hoe beter de isolatiewaarde.

De formule: R = d/lambda, waarbij R de warmteweerstand is, uitgedrukt in m2 K/W, d  voor de materiaaldikte in meter staat, en lambda is de warmtegeleidingscoëfficiënt in W /mK.