Isolatie
Question

Wat zijn de voor- en nadelen van synthetische isolatiematerialen?

Réponse

Voordelen:

  • Synthetische isolatiematerialen hebben een betere warmte-opslagcapaciteit dan anorganische materialen en een grote dampdichtheid.
  • Ze hebben goede isolerende eigenschappen.
  • PUR is een brandwerend, maar niet brandvast materiaal, dat bij brand giftige rookgassen vrijlaat.
  • PIR heeft een hogere isolatiewaarde en is brand-technisch beter dan PUR.
  • XPS is vochtongevoelig, heeft een hoge thermische weerstand en druksterkte, maar vervormt bij +80°C en is dus ongeschikt voor een warm dak.
  • EPS is brandbaar – bij brand lekken de druppels weg.
  • PF heeft een hogere brandweerstand en thermische stabiliteit dan PIR/PUR, is erg duurzaam en drukvat.

 

Nadelen: 

  • Synthetische isolatiematerialen zijn gevaarlijke, milieuvervuilende stoffen en de afvalproducten kunnen meestal niet op een hoogwaardige manier gerecycleerd worden of vergaan bijna niet.
  • Sommige vluchtige stoffen in synthetisch isolatiemateriaal kunnen zorgen voor gezondheidsproblemen.