Isolatie
Question

Waar staat de U-waarde voor?

Réponse

De U-waarde (vroeger K-waarde) is de warmtedoorgangscoëfficiënt (bvb. bij isolatie van dubbele beglazing), en de eenheid is W/m2K. De warmtestroom of het warmteverlies hangt af van het temperatuurverschil, de grootte van het oppervlak, de tijdsduur van de warmtedoorstroming en de R-waarde van de constructie.

De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die per seconde, per m2 en per graad (Celsius of Kelvin) temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand doorgelaten wordt.

De U-waarde kan makkelijker berekend worden met de omgekeerde R-waarde. Een hoge U-waarde staat voor een slechte thermische isolatie, een lage U-waarde voor een goede thermische isolatie. De u-waarde kan worden gebruikt om de isolatiekwaliteit van ramen, muren, vloeren, isolatiemateriaal etc. aan te geven.