okt 23, 2014
Question

Wij ondervinden geluidshinder van de warmtepomp (buitenunit met verticale uitlaat) van de buren, duidelijk hoorbaar op een afstand van 5m. en licht hoorbaar op een afstand van 12m. Ter minnelijke zitting stelde de Vrederechter voor een geluidsmuur te plaatsen op de perceelgrens. Is dit een haalbare optie, of zal het geluid hoe dan ook hoorbaar blijven ?

Réponse   okt 23, 2014

Beste Geertrui Schoutteten,

Een geluidsmuur kan in dit geval inderdaad zorgen voor een vermindering van de geluidsoverlast. Het hangt geheel van de situatie af, maar een geluidsmuur kan zorgen voor een daling in geluidsoverlast van gemiddeld 20 decibel. De ligging van de tuin, de afstand van de warmtepomp enzovoort spelen hierbij een rol. Voor meer informatie raad ik u aan om contact op te nemen met een leverancier van geluidsmuren.