feb 07, 2014
Question

Dag, Ik hoorde dat er een extra premie beschikbaar is wanneer muren en ramen tegelijkertijd worden geisoleerd. Hoe gaat dit in zijn werk?

Réponse   feb 07, 2014

Beste Romain Dooms,

Dat klopt. Wanneer u nieuwe ramen met hoogrendementsglas laat plaatsen en na-isolatie van de buitenmuur of spouwmuur gelijktijdig laat plaatsen kunt een hogere isolatiepremie ontvangen. Er zijn enkele voorwarden aan de premie verbonden:

-          De werken, van beide renovaties, dienen na 1 januari 2014 te zijn gestart.

-          Beide werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer.

-          De eindfacturen van beide werken mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.

-          De premie is alleen voor woningen in het Vlaamse gewest. De woning dient voor 1 januari 2006 te zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder of de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 2006, maar de aansluiting op het elektriciteitsnet werd pas daarna gerealiseerd.

-          Alle ramen in de geïsoleerde geveldelen dienen te worden geïsoleerd

-          De nieuwe ramen dienen hoogrendementsglas te krijgen met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

-          Het aanvraagformulier dient ingediend te worden bij de netbeheerder, uiterlijk 12 maanden na de laatste eindfactuur. In het aanvraagformulier kunt u tevens de technische eisen vinden.

 

 

U leest meer over muurisolatie enhoogrendementsglas in onze informatiegids.