Duurzaam wonen

Elk nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee, zo ook 2014. Vanaf dit jaar gelden er in Vlaanderen strengere duurzame bouweisen. Alle, nog te bouwen, nieuwbouwwoningen dienen vanaf dit jaar te beschikken over een systeem om hernieuwbare energie op te wekken. Tevens wordt het E-peil dit jaar verlaagd naar E60.

Duurzame energie opwekken

Degenen die dit jaar beginnen aan een nieuwbouwproject zullen dus rekening moeten houden met het plaatsen van een systeem voor het opwekken van duurzame energie. Hierbij kan worden gedacht aan zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, een biomassaketel of een participatie in een buurtproject voor het opwekken van duurzame energie.

 

E-peil

Naast de installatie van een systeem voor duurzame energie dienen de nieuwbouwwoningen vanaf dit jaar ook te voldoen aan een strengere isolatienorm. Het E-peil, dat in 2012 en 2013 op E70 lag, wordt in 2014 verlaagd naar E-60. Dit betekent dat er nog beter zal moeten worden geïsoleerd. De datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bepaalt aan welke EPB-eisen moet worden voldaan.

 

Geen energiesysteem?

Wie geen energiesysteem wil of kan instaleren in de nieuwe woning dient te voldoen aan strengere EPB-eisen. Het E-peil moet met nog eens 10% worden verlaagd. Dit betekend dat men in plaats van aan E60, aan E54 moet voldoen. Wanneer dit niet lukt zal er een geldboete volgen.