Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe norm voor dakisolatie in werking treden. Zo’n 400.000 Vlaamse woningen hebben nog vijf jaar de tijd hebben om aan deze normen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt voor 1 januari 2020 kunnen de woningen onbewoonbaar of ongeschikt verklaard worden.

Dakisolatie

Nieuwe normen dakisolatie

Al in 2011 werd er besloten tot een aanpassing van de wetgeving omtrent dakisolatie. Concreet betekende dit dat vanaf 1 januari 2013 een opmerking op het technisch verslag geplaatst kon worden wanneer er tijdens een woningonderzoek werd vastgesteld dat er niet of te weinig dakisolatie aanwezig was.  Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe norm voor alle huizen die zijn gebouwd voor 2006 en kan men effectief strafpunten toekennen. Wanneer er op 1 januari 2020 niet wordt voldaan aan de normen kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard.

 

Als norm wordt een R-waarde van 0,75m² K/W gebruikt. Er kunnen strafpunten worden toegekend wanneer:

  • Het energieprestatiecertificaat (EPC) een feitelijk vastgestelde waarde vermeldt die lager is dan 0,75m² K/W.
  • De woningcontroleur feitelijk vaststelt dat er geen dakisolatie aanwezig is. Dit zal door een controleur worden vastgesteld wanneer er geen EPC beschikbaar is.

 

Zo’n 400.000 Vlaamse woningen voldoen niet aan normen

Volgens Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie, is ongeveer 19% van de privéwoningen in Vlaanderen nog niet voorzien van dakisolatie. Dit komt neer op ongeveer 361.000 van de 1,9 miljoen woningen.

Ook sociale woningen zijn nog niet allen voorzien van dakisolatie. Ongeveer 33.700 van de 147.600 sociale woningen zijn nog niet voorzien. De Vlaamse overheid en de woningeigenaars hebben dus nog 5 jaar om dakisolatie aan te brengen.

 

Voor meer informatie over de onbewoonbaarverklaring kunt u terecht op de website van de overheid.