Isolatienormen

Wie in Vlaanderen wil bouwen of renoveren dient rekening te houden met bepaalde isolatie-eisen. Wanneer er een bouwvergunning wordt aangevraagd zal er aan de zogenoemde isolatienormen moeten worden voldaan. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. Wat de normen inhouden en wat de voorwaarden zijn kunt u hier lezen.

EPB-eisen voor isolatie

EPB is een afkorting voor Energieprestaties en Binnenklimaat. Voor nieuwbouw gelden de EPB- eisen op het gebied van thermische isolatie, energiewaarde en binnenklimaat. Voor thermische isolatie geldt het K-peil en de U- en R-waarden. Voor de energieprestatie geldt het E-peil. Bij binnenklimaat dient men te denken aan ventilatie en het beperken van het risico op oververhitting.

 

Voorwaarden isolatienormen

De EPB-eisen zijn van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd of waarvoor een melding is gedaan vanaf 1 januari 2006. Dit betekend dat de eisen ook gelden voor niet-vergunningplichtige werken die tegelijkertijd met vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd.

 

De eisen zijn van toepassing op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden. Het kan hier gaan om gebouwen die bestemd zijn voor wonen, werken, sporten, logeren, aankopen doen, vrije tijdsbestedingen etc. Het kan dus zowel gaan om woningen als niet-woningen.

 

De EPB-eisen zijn afhankelijk van:

-          De bestemming van het gebouw. Er gelden andere isolatienormen voor een nieuwe woning, dan voor een kantoorgebouw, sportschool etc.

-          De aard van de werken. er gelden andere normen voor nieuwbouw dan voor renovatie.

-          De datum van de stedenbouwkundige vergunning.

 

De datum van de stedenbouwkundige vergunning bepaald dus (mede) de EPB-eisen. In het volgende overzicht kunt u de verschillende isolatienormen per aanvraagjaar bekijken:

 

Datum aanvraag bouwvergunning

E-peil

2006 tot 2009

E100

2010 tot 2011

E80

2012 tot 2013

E70

2014 tot 2015

E60

2016 tot 2017

E50

2018 tot 2019

E40

2020

E35

2021

E30

 

Verslaggever isolatienormen

Voor de werken dient er een verslaggever te worden aangesteld die tijdens en na de werken de isolatienormen in de gaten houdt en berekend. Dit kan bijvoorbeeld een architect of ingenieur zijn.

U kunt de stappen die gevolgd dienen te worden met betrekking tot de aangifte van de EPB-eisen vinden op de website van de Vlaamse overheid.