muurisolatie

De Vlaamse overheid wil steeds meer investeren in duurzame energie. Hiervoor is onder andere het Energierenovatieprogramma in het leven geroepen. Volgens dit programma dienen alle woningen in 2020 te zijn voorzien van dakisolatie. Dit wordt gesteund door premies, van zowel de overheid als de netbeheerders. 

Premies dakisolatie Vlaamse overheid

Wanneer men er voor kiest om de dakisolatie tegelijk uit te voeren met een gedeeltelijke of gehele vernieuwing van het dak kan men gebruik maken van de verbeteringspremie. De woning dient hiervoor 20 jaar oud te zijn, of 25 jaar in het geval men de aanvraag in 2014 doet.  De premie is afhankelijk van het inkomen, de woning en de ingediende facturen.  Het bedrag varieert van 250 tot 1500 euro en ligt vast per bouwonderdeel.

 

Premies netbeheerder

Naast de premie van de Vlaamse overheid kan men ook een premie ontvangen voor dakisolatie van de netbeheerders.  Aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. De voorwaarden en bedragen van deze premie is afhankelijk van de datum op de eindfactuur.  De voorwaarden en bedragen van eindfacturen uit 2013 verschillen van die uit 2014.

 

Overige voorwaarden:

  • Het aanvraagformulier dient uiterlijk 12 maanden na de datum op de eindfactuur aan de netbeheerder zijn gegeven.
  • De premie is enkel geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die voor 1-1-2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Indien u een eindfactuur heeft vanaf 1-1-2014 dan is de premie ook geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen waarvan de bouwvergunning ingediend werd voor 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 zijn aangesloten.
  • De Rd-waarde van het nieuwe isolatiemateriaal dient minstens 3.5 m² K/W te bedragen.
  • In het aanvraagformulier van de netbeheerder kan men de technische voorwaarden raadplegen.

 

Premiebedrag:

De werken kunnen door zowel een aannemer als een doe-het-zelver worden uitgevoerd. Het premiebedrag hangt hier echter wel van af. Wanneer de werken worden uitgevoerd door een aannemer, ontvangt men een hoger premiebedrag.

 

Bedragen eindfactuur 2013:

  • Rd-waarde 3.5 of hoger: 6 euro per m², max. 720 euro (aannemer) of 3 euro, max. 360 euro(doe-hetzelver)
  • Rd-waarde 4 of hoger: 7 euro per m², max. 840 euro (aannemer) of 3,5 euro, max. 420 euro (doe-hetzelver)
  • Rd-waarde 4.5 of hoger: 8 euro per m², max. 960 euro (aannemer) of 4 euro, max. 480 euro (doe-hetzelver)

 

De bedragen in 2014 zijn gelijk aan die van 2013, er zijn echter geen maximum bedragen meer.