muurisolatie

De Vlaamse regering wil duurzaam bouwen zo veel mogelijk stimuleren. Een goede isolatie van de woning maakt hier onder meer deel van uit. Spouwmuurisolatie wordt onder andere gestimuleerd via premies van de netbeheerder. U leest hier hoe het in zijn werk gaat.

Voorwaarden spouwmuurisolatie

Ten eerste is de datum op de eindfactuur bepalend voor de voorwaarden van de premie. Is de eindfactuur van 2013, dan geldt het bedrag van 2013. Valt de datum op de eindfactuur binnen 2014, dan gelden de bedragen van dat jaar.

 

  • Het aanvraagformulier moet uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum aan de netwerkbeheerder worden doorgegeven.
  • De premie is enkel geldig voor woningen, wooneenheden of woninggebouwen in het Vlaamse gewest die voor 1-1-2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van de netwerkbeheerder.
  • Wanneer de eindfactuur gedateerd is vanaf 1-1-2014, dan is de premie ook geldig voor woningen, wooneenheden, woongebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 zijn aangesloten op het elektriciteitnet.
  • De werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer.
  • De spouw dient een minimale breedte te hebben van 5 centimeter. De gehele spouw dient over de hele breedte te worden opgevuld met isolatiemateriaal.
  • De aannemer dient een verklaring uit te reiken waarop vermeld staat dat hij conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1 werkt.
  • De technische eisen kunnen nagelezen worden in het aanvraagformulier.

 

Premiebedrag

Het bedrag en de voorwaarden zijn afhankelijk van de datum op de eindfactuur:

  • Heeft u een eindfactuur met een datum in 2013? De premie bedraagt dan 6 euro per vierkante meter, met een maximum van 800 euro.

Wanneer er zowel spouwmuurisolatie als buitenmuurisolatie wordt geplaatst kan de premie nooit hoger zijn dan 2000 euro. Het maximum bedrag geldt per wooneenheid.

  • Heeft u een eindfactuur met een datum in 2014? U profiteert dan van een premie van 6 euro per vierkante meter, hier is geen maximum aan verbonden.