vloerisolatie

Bent u van plan om de vloeren van uw woning te laten isoleren? Houd er dan rekening mee dat u gebruik kunt maken van premies van uw netbeheerder. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Lees hier of u een premie kunt ontvangen en om welk bedrag het gaat. 

Voorwaarden premie vloerisolatie

De netbeheerder geeft een premie voor vloerisolatie wanneer de volgende werken worden uitgevoerd door een aannemer:

  • De plaatsing van vloerisolatie op de volle grond
  • De plaatsing van isolatie op het plafond van een kelder of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte

 

Om de premie te kunnen ontvangen dient men tevens te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zijn afhankelijk van de datum op de eindfactuur. Wanneer u een eindfactuur met een datum in 2013 heeft, dan gelden de voorwaarden, bedragen en maxima van 2013. Met een factuur uit 2014 houdt u rekening met de voorwaarden en bedragen van 2014.
  • De netbeheerder dient het aanvraagformulier uiterlijk 12 maanden na de eindfactuur in handen te hebben.
  • De premie is enkel geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest, die voor 1-1-2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. . Indien u een eindfactuur heeft vanaf 1-1-2014 dan is de premie ook geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen waarvan de bouwvergunning ingediend werd voor 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 zijn aangesloten.
  • De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer.
  • Het gebruikte isolatiemateriaal dient een minimale warmteweerstand te hebben van 1.2 m²K/W
  • In het aanvraagformulier kan men de technische voorwaarden raadplegen.

 

Premiebedrag vloerisolatie

Het premiebedrag is afhankelijk van de datum op de eindfactuur. Wanneer men een eindfactuur van 2013 heeft, kan men een premie ontvangen van 6 euro per m², met een maximum van 800 euro. Degenen met een eindfactuur uit 2014 ontvangt ook 6 euro per m², maar er is geen maximum bedrag meer geldig.