Verwarming : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Iedereen geniet wel eens van de gezelligheid van een knetterend haardvuur, maar een efficiënte manier om onze huizen of bedrijfsruimtes te verwarmen is dat allerminst. Sedert de industrialisering werden brandstoffen als steenkool, aardgas en aardolie gebruikt in allerlei toepassingen, zo ook in verwarmingssystemen. De toepassingen die we vandaag kennen, zijn geactualiseerde versies, waarbij vooral aandacht werd besteed aan milieuvriendelijkheid en energiebesparing. Daarom bespreken we hier bijvoorbeeld geen onpraktische, milieuvervuilende toepassingen met steenkool, die bijna uitsluitend in de industrie gebruikt worden. Ook luchtverwarming laten we buiten beschouwing, omdat die in onze kontreien voornamelijk vervangen werd door warmwatersystemen.

Centrale verwarming

Centrale verwarming: de definitie

Het is een systeem waarbij op een centrale plaats warmte wordt opgewekt om een aantal ruimtes te verwarmen door middel van een warmte-overdragend medium zoals stoom, water of lucht. De installatie wordt gekenmerkt door een opwekkings-, distributie-, regelings- en afgiftesysteem.

Decentrale verwarming gebeurt met afzonderlijke warmtebronnen, voornamelijk kachels.

 

Moderne toepassingen individuele centrale verwarming

 • Elektrische verwarming

De warmte wordt geproduceerd in een centrale locatie door middel van een elektrische weerstand en wordt naar de afgifte-elementen in verschillende ruimtes verspreid via een distributiesysteem, waarbij ofwel water ofwel lucht het warmtedragende medium zijn. Elektrische cv-ketels zijn een beetje vergelijkbaar met elektrische waterboilers voor sanitair gebruik.

Meestal worden systemen met water als warmte-overbrenger gebruikt:

 • de cv-ketel verwarmt water dat via leidingen door radiatoren stroomt die op hun beurt warmte afgeven. Daarna stroomt het water opnieuw naar de ketel en wordt opnieuw opgewarmd.
 • Naast radiatoren zijn convectoren het meest populaire  verwarmingselement.
 • een andere methode is vloer- of muurverwarming. De leidingen liggen in lussen verspreid over de hele vloer- of muuroppervlakte voor een gelijkmatige spreiding van de warmte. Het transport gebeurt door een circulatiepomp (circulator).
 • Warmte-Krachtkoppeling (WKK)

Deze tamelijk recente ontwikkeling  hanteert een energiezuinig procedé van een gecombineerde ketel die een woning of gebouw van warmte voorziet en de restwarmte omzet in elektriciteit. Dit is een efficiënte en energiebesparende oplossing voor het productieproces van veel industriële bedrijven.  Het principe noemt men cogeneratie, waarbij tegelijkertijd warmte en kracht worden opgewekt. Voor particuliere toepassingen spreekt men van Micro-wkk of HRe.

 • Warmtepomp

Dit elektrisch aangedreven systeem (uitzonderlijk door gas aangedreven) haalt zijn warmte uit de omgeving: uit de buitenlucht, uit de bodem in combinatie met grondwater of uit een combinatie van lucht en water of oppervlakte- en grondwater.

 • Stads- of afstandsverwarming

Dit systeem haalt zijn warmte uit de afvalwarmte van grote centrales en wordt o.a. toegepast in de Gentse Universiteit.

 • Collectieve verwarming
 • Op een dergelijke installatie worden meerdere wooneenheden aangesloten.

 

Soorten verwarmingsketels

  We onderscheiden hier open of gesloten, condenserende of niet-condenserende ketels op stookolie of gas en ketels op vaste brandstoffen. Er zijn vloer- en wandmodellen.

 

 • Lagetemperatuurketels of Niet-condenserende hoogrendementsketels

Deze halen hun hoogste rendement als de watertemperatuur rond 35° C blijft en ze werken het beste in combinatie met wand- of vloerverwarming, over-gedimensioneerde radiatoren of een warmtepomp. Deze niet-condenserende ketels hebben het HR+ label voor gas en OPTIMAZ voor stookolie.

 • Condensatieketels of condenserende hoogrendementsketels

Zij hebben een veel hoger rendement (dat tot 109% kan oplopen) dan  conventionele ketels op gas of stookolie, die langzaam aan het verdwijnen zijn en waarvan het rendement slechts 70 à 80% bedraagt. Ze zijn te herkennen aan specifieke labels (HR Top voor gas en OPTIMAZ Elite voor stookolie).

 • Houtketels

Hieronder vallen alle ketels die gevoed worden met houtblokken, -briketten, maar ook ‘allesbranders’. Ze zijn dikwijls te herkennen aan de grote deur.

 • Pelletketels

Dit type ketels stookt met kleine hout- of biomassa-pellets, samengeperste houtstaafjes van schoon afvalhout. Er zijn modellen met automatische aanvoer, waarbij de korrels door een aanzuigsysteem worden aangevoerd of via schroefaanvoer. In de andere modellen moet u manueel pellets bijvullen.

 

Wat is condensatie?

Tijdens het verwarmingsproces neemt water de warmte van verbrandingsgassen op. Deze koelen daarna af tot +/- 120°C. Waterdamp die niet ontsnapt maar afkoelt tot onder het dauwpunt wordt daarna opnieuw vloeibaar en geeft weer extra warmte af. 

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Verwarming