Verwarming : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Alle stookinstallaties moeten wettelijk periodiek onderhouden worden, maar de regelgeving verandert wel eens en is ook niet hetzelfde in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zo zijn de controles verschillend in functie van het type verwarmingsinstallatie en de soort brandstof. Intussen zijn ook de fiscale voordelen weggevallen.

 Onderhoud CV ketel

Waarom is een periodieke onderhoudsbeurt nodig?

 • Als een verwarmingsinstallatie goed is afgesteld, dan verbruikt ze minder energie en ligt ook de CO2-uitstoot beduidend lager.
 • U verlengt de levensduur van uw installatie.
 • Door een regelmatig onderhoud wordt het risico op storingen geminimaliseerd.
 • De kans op onveilige en gevaarlijke situaties wordt beperkt (brand, ontploffingsgevaar, CO-vergiftiging…).
 • Als uw ketel niet is gekeurd, dan bent u ook niet verzekerd als hij de oorzaak is van brand.

 

Onderhoud cv-ketel volgens type

 

Stookinstallatie op gas

 • In Vlaanderen moet u uw cv-installatie om de twee jaar laten keuren, in Brussel en Wallonië om de drie jaar. Dit moet gebeuren door een erkend technicus gasvormige brandstof.
 • Het nazicht omvat: reiniging van de brander en alle onderdelen, het eventueel opnieuw instellen, een aantal wettelijk verplichte metingen, o.a. in verband met de uitstoot van verbrandingsgassen, reiniging van de schoorsteen als het om een open aardgasketel gaat… Soms worden aan slijtage onderhevige onderdelen vervangen zoals dichtingsringen of een thermokoppel.
 • Dan maakt de technicus een attest op: dit moet zijn naam, handtekening en erkenningsnummer vermelden.  Dit attest moet u bewaren. Huurders moeten een kopie aan de eigenaar van het pand bezorgen.
 • Om de vijf jaar is een verwarmingsaudit van de installatie verplicht, uit te voeren door een erkende technicus verwarmingsaudit. Hij bepaalt en beoordeelt het jaarrendement voor toestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Voor toestellen met een vermogen hoger dan 100 kW is dit om de twee jaar verplicht. Deze keuring impliceert een controle en schoonmaken van de brander, meten van de gasdruk, controle van de waakvlam, meten van de drukval... en duurt ongeveer een uur.
 • Voor een jaarlijks onderhoud betaalt u minimaal 100 euro. Het btw-tarief voor panden ouder dan 5 jaar bedraagt 6%, voor alle andere gebouwen is dat 21%.

 

Cv-installatie op stookolie

 • Dit type installatie moet jaarlijks gekeurd worden door een erkend technicus vloeibare brandstof, ook in Brussel en Wallonië.
 • U moet ook elk jaar de schoorsteen laten reinigen door een erkend schoorsteenveger.
 • De mazouttank moet ook elk jaar geïnspecteerd worden. Belangrijk aandachtspunt: wie een stookolietank niet meer gebruikt, is verplicht om deze te (laten) neutraliseren en/of saneren en zo mogelijk te verwijderen. Doet u dit niet, dan kan dat vroeg of laat voor bodemverontreiniging zorgen, waarvoor u wel eens een hoge rekening zou kunnen gepresenteerd krijgen.  
 • De procedure verloopt op dezelfde manier als bij een gasinstallatie en ook hier ontvangt u een gelijkaardig attest.
 • Afhankelijk van de onderhoudswerken kost zo’n onderhoudsbeurt tussen 100 en 150 euro excl. btw.

 

Houtketels, Pelletketels en Steenkoolketels

 • Dit type cv-ketels moet u jaarlijks laten nakijken.
 • Ook schoorstenen moeten jaarlijks verplicht gereinigd worden.
 • Het ledigen van de aslade dient gemiddeld elke 3 à 6 maanden te  gebeuren, maar dat kan u zelf.
 • Afhankelijk van de onderhoudswerken, zal een erkend technicus u hiervoor ongeveer 125 euro excl. btw aanrekenen en u het nodige attest afgeven.

 

Geen verplichte periodieke onderhoudsbeurten voor losstaande stooktoestellen

Omdat deze verwarmingstoestellen, zoals kachels, cassettes en haarden niet als centraal verwarmingssysteem dienen, vallen ze niet onder de wettelijke overheidsvoorschriften. Hoewel u niet verplicht bent jaarlijks of tweejaarlijks een controle te laten uitvoeren, is het met het oog op uw eigen veiligheid, een langere levensduur en een goede werking van het toestel, aangeraden de voorschriften van de fabrikant te respecteren en is een nazicht door een gespecialiseerde technicus echt wel aanbevolen.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Verwarming