Verwarming : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Uit besparingsoverwegingen heeft de overheid de voorbije jaren een aantal subsidies en premies ingetrokken of aangepast. De overheid heeft echter de Vlaamse netbeheerders verplicht om mensen te stimuleren die energiebesparende maatregelen nemen voor hun woning of bedrijf en dat doen ze allemaal met dezelfde actie: het toekennen van een premie voor het aanschaffen van een condensatieketel onder bepaalde voorwaarden. Geleidelijk aan wordt de lat echter alsmaar hoger gelegd en worden de normen strenger. Een nieuwe maatregel is dat vanaf september 2015 er nog enkel condensatieketels als verwarmingsinstallatie verkocht mogen worden. Als tegenprestatie staat daar een premie tegenover.

Premie condensatieketel

Netbeheerders in Vlaanderen kennen een premie condensatieketel toe

U moet natuurlijk eerst uw netbeheerder kennen, want die mag u niet zelf kiezen. Dat is afhankelijk van de gemeente waar u woont. De juiste informatie vindt u op de website https://www.vreg.be/nl/wie-is-uw-netbeheerder van VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt die instaat voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest.

De tegenhanger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is BRUGEL (Reguleringscommissie voor Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie https://www.brugel.be/nl/de-rol-van-distributienetbeheerder-sibelga),  maar daar is het niet de netbeheerder die deze specifieke premie uitreikt. In die regio bestaat een ‘premie voor een condenserende verwarmingsketel op gas HR-TOP’. Het volledige overzicht van energiepremies vindt u op https://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/list_recap_primes_2015_nl.pdf.

 

De voorwaarden in Vlaanderen

De netbeheerder kent deze premie ter waarde van 800 euro enkel toe aan beschermde afnemers. Dit zijn alle personen die recht hebben op het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas. Zij moeten hun aanvraag indienen gestaafd door een attest van het OCMW, van de FOD Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor Pensioenen.

Het formulier vindt u online van elke netbeheerder – het heet officieel ‘REG-Premie-aanvraag 2015 – Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie’. Dat formulier moet u correct invullen, evenals de aannemer die de condensatieketel heeft geïnstalleerd en samen met een kopie van alle facturen voor levering en plaatsing van de installatie (geen offertes of bestelbonnen) stuurt u het naar het adres van de netbeheerder.

 

De premie komt enkel in aanmerking voor bestaande woningen of gebouwen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten voor 1 januari 2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor die datum.

De condensatieketel op stookolie moet aan alle rendementseisen voor nieuwe oliegestookte condenserende centrale-verwarmingsketels voldoen zoals opgenomen in NBN EN 15034 en een CE-label dragen en de schoorsteen moet compatibel zijn. Hetzelfde geldt voor een condensatieketel op gas – de installatie moet voldoen aan de norm NBN B61-002.

 

De voorwaarden voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel

In de provincie Brussel heeft u recht op een ‘Energiepremie C1 – HR-Top condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas’ van 500 tot 700 euro (+ 5 euro per kW boven de 40 kW), afhankelijk van de inkomsten van de bewoner en van het type gebouw (gebouw voor beroepsdoeleinden, collectieve woning of eengezinswoning…).  De premie mag niet hoger zijn dan 30% van de totaalfactuur. Het formulier kan u downloaden op https://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/primes-premies/FORM_C1_NL_2015.pdf.

Het formulier dient volledig ingevuld, vergezeld van kopieën van de nodige gedetailleerde facturen, bezorgd te worden aan de Dienst Leefmilieu Brussel, Departement Energiepremies, Site Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel. 

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Verwarming