Vochtbestrijding
Vochtbestrijding
Question

Hoe kunnen kelders worden behandeld tegen vocht?

Réponse

Vochtproblemen in kelders kunnen verschillende oorzaken hebben en er zijn dan ook verschillende oplossingen voor de problemen. Een overzicht de 4 meest effectieve oplossingen:

  • Afdichtingsmethode: Herstel eerst eventuele schade aan muren of vloer. Bepleister daarna de keldermuren en maak alles waterdicht met een afdichtingsmortel, die in meerdere lagen moet aangebracht worden. Hiervoor is wel een stabiele ondergrond/constructie vereist.
  • Bekuiping is vakjargon voor het traditionele waterdicht cementeren van keldermuren. De behandeling gebeurt in verschillende fases (fixeerlagen, snel-cement en hydraulische waterdichtingsmortels). Uiterst belangrijk is dat de vloer waterdicht is, anders moet een nieuwe, gewapende, vloerplaat gegoten worden.
  • Drainage: om de druk weg te nemen die het grondwater op de keldermuren uitoefent met insijpelend vocht als gevolg, wordt het water weggepompt via drainagebuizen. Dit is werk voor vaklui, die ook het juiste vochtgehalte bepalen.
  • Zinkput: dit is een oplossing wanneer regenwater slecht afgevoerd wordt door de riolering. Deze put moet wel op een bepaald aantal meter afstand van de woning geplaatst worden. Ook dient de hoogte van het grondwater worden bepaald om de juiste zinkput te kunnen plaatsen.