Vochtbestrijding
Vochtbestrijding
Question

Wat is opstijgend vocht?

Réponse

Bij zowat alle metselwerk dat rechtstreeks in contact staat met de ondergrond, is het risico groot dat de poriën van de bouwstenen en/of de metselspecie vocht opnemen uit de grond door capillariteit. Dit heet opstijgend vocht.

Dit wil zeggen dat het water uit de grond omhoog wordt getrokken door de zuigende kracht van dunne kanaaltjes in de steen en specie. Vaak komt dit doordat er geen of een sliste waterkerende laag aanwezig is.

Ook pleisterwerk, geplaatst onder de waterkerende laag, of de aanleg van een wandelpad boven die laag, kunnen de oorzaak zijn. De poreuze bouwmaterialen zuigen het water als het ware als een spons op. Het vocht kan zelfs tot wel 2 meter hoog in de muren trekken.

Opstijgend vocht komt vaak voor in de van oudere panden. Er was vroeger minder bekend over de protectie tegen opstijgend vocht en de oude materialen hebben de kans gehad om poreus te worden.