Vochtbestrijding
Vochtbestrijding
Question

Hoe is condens te herkennen?

Réponse

Condens ontstaat doorgaans wanneer een ruimte niet voldoende wordt geventileerd, waardoor de lichtvochtigheid stijgt.

Condens is te herkennen aan vocht, in druppelvorm, dat zich afzet tegen koudere delen in een woning. Vooral op koude buitenmuren, ruiten met enkele beglazing en buitendeuren kan zich condens in druppelvorm vormen.

In eerste instantie zal condens zich voordoen in druppelvorm in ruimten waar veel waterdamp vrijkomt, zoals keukens of badkamers. Muren en ramen kunnen in deze ruimten vochtig worden en er kan schimmelvormig optreden.In de winter kan condens ook optreden in slecht verwarmde kamers met enkele beglazing, bijvoorbeeld in slaapkamers of berguimten.

Door de hoge vochtigheidsgraad, die vooral ontstaat bij grote temperatuurverschillen en door slechte ventilatie, vormen zich langzaamaan schimmels. De schimmels zullen eerst in hoeken van muren en plafonds ontstaan en zich later over grotere oppervlakken uitbreiden. In een later stadium van de condensproblemen zal bepleistering en behang loskomen en verflagen zullen afbladderen. Op langere termijn kunnen de bewoners van het vochtige pand zelfs gezondheidsproblemen als ademhalingsmoeilijkheden, allergieën en last van astma krijgen.