Vochtbestrijding
Vochtbestrijding
Question

Hoe is lekkage te herkennen?

Réponse

Een lekkage onderscheidt zich eenvoudig van een condensatieprobleem, omdat het zich bijna altijd lokaal manifesteert. Het probleem vaststellen is dus simpel, maar de oorzaak achterhalen is minder eenvoudig! Een lek in de waterleiding is moeilijk op te sporen, want een gebouw zit vol met buizen en leidingen.

Ook andere oorzaken zijn niet altijd duidelijk: komt het door stormschade, bevriezing of herstelwerken? Of is het een gevolg van slijtage of slecht onderhoud van het dak, goten of leidingen?

Om onnodig breekwerk te voorkomen, kan een akoestische lekdetectiemeting worden uitgevoerd, waarmee de oorsprong efficiënt en snel gedetecteerd kan worden. Ook kan door middel van een infrarood detectie het lek worden opgespoord. Door de temperatuurverschillen te bekijken die zich achter een muur bevinden kan men de oorzaak opsporen zonder breekwerk.

Wanneer de oorzaak eenmaal is achterhaald kunnen redelijk gemakkelijk herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd om de lekkage te stoppen.