Vochtbestrijding : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Vochtbestrijding

Heeft u plannen voor een nieuwbouw waarin betonconstructies worden verwerkt? Besteed dan de nodige aandacht aan de materiaalkwaliteit: ‘gewoon’ gewapend beton heeft een passieve wapening, maar in voorgespannen beton kan het staal voorgebogen worden om trekspanningen te beperken of helemaal weg te nemen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe kleiner het risico op latere vochtproblemen. Krijgt u te maken met vochtschade in bestaande betonnen muren of vloeren, dan kan een expert onderzoeken welke oplossing de meest geschikte is om beton waterdicht te maken.

Beton waterdicht maken

Beton waterdicht maken begint bij de bron

 

Er bestaat een Europese norm, NBN EN 1992-3 die beton opdeelt in vier dichtheidsklassen. Hoe waterdicht een betonconstructie is, hangt niet alleen af van de gebruikte materialen, maar ook van het globale ontwerp waarbij de structuur correct werd berekend, de bestemmingsfunctie, de stortnaden of hernemingsvoegen en eventuele scheuren. Betontechnologie bestudeert ook het krimpverschil tussen vloerplaten en wanden en beoogt een goede werking van de voegen tijdens de hele levensduur van de constructie.

 

Dichtheidsklasse 0: heeft betrekking op ‘gewoon’ gewapend beton en laat een beperkt lekgebied toe, waarbij lekkages geen ernstige gevolgen zullen hebben (betekent: infiltrerend vocht veroorzaakt geen hinder of kan afgevoerd worden).

 

Dichtheidsklasse 1: de doorgaande scheuren herstellen zichzelf (bvb. door progressieve dichtslibbing) en eventuele lekken moeten beperkt blijven tot het uiterste minimum, wat eigenlijk neerkomt op enkel vochtplekken aan de oppervlakte.

 

Dichtheidsklasse 2: enkel als specifieke maatregelen getroffen worden, zijn doorgaande scheuren toegelaten; het oppervlak mag geen enkele vlek vertonen, zodat lekken zo goed als onbestaande zijn.

 

Dichtheidsklasse 3: Lekkages zijn nooit toegelaten – dat resultaat is enkel mogelijk met voorgespannen beton.

 

Meest voorkomende oorzaken van vochtinfiltratie in constructies van gewapend beton

  • Permeabiliteit of de mate van doorlaatbaarheid wordt bepaald door de samenstelling van het materiaal, en bij ingegraven constructies zoals kelders of garages heeft ook de doorlaatbaarheid van de bodem (zanderig of kleiachtig) een invloed.
  • Door overbelasting van thermische aard (zon, brand…) of te hoge trekspanning (o.a. door verkeer) kunnen scheuren of barsten ontstaan.
  • Drogingskrimp.
  • Voegen die deel uitmaken van de constructie kunnen barsten of scheuren.
  • De wapening kan aanleiding geven tot kleinere scheurtjes.
  • Bij het gebruik van minder goede betonkwaliteit kunnen tijdens het storten holle ruimtes of grindnesten ontstaan: ideale plekken waar vocht doorheen kan sijpelen.
  • Wapeningscorrosie, te wijten aan diverse oorzaken: carbonatatie in ijzer, aantasten door zuren of sulfaten, inwerking van vorst…

 

Beton waterdicht maken door een specifieke behandeling volgens oorzaak en aard van de scheurvorming

Afhankelijk van waar het vochtprobleem zich situeert (gevel, terras, keldermuren of vloeren), het type scheurvorming, de grootte van het oppervlak enz., bestaat de behandeling meestal uit een betoninjectie, eventueel vervolledigd met een extra beschermingssysteem in combinatie met een drainagesysteem om de waterdruk op ingegraven constructies te beperken en/of een afwerkingsproduct.

 

  • Hogedruksysteem

Een gespecialiseerd bedrijf injecteert harsen die diep in de constructie doordringen. Dit gebeurt door gaten te boren in het beton naar het midden van de scheur of de holle ruimte. In de geboorde gaten worden holle metalen pluggen gestoken en daarin injecteert men met een hogedrukpomp het vochtwerende product, dat na verloop van tijd een vaste vorm aanneemt.

 

  • Lagedruksysteem

Deze werkwijze is vooral geschikt voor scheuren die toegankelijk zijn vanaf het scheuroppervlak. Hiervoor worden 2-componenten-harsen gebruikt met een laag viscositeitsgehalte. Op de scheur worden injectienippels gelijmd, die de scheur tussen de nippels aan het oppervlak afdichten. Met een lagedrukpomp worden de twee harscomponenten in een mengkop gemengd, waarna ze de scheur opvullen en na reactie een vaste massa worden.

 

  • Soorten injectievloeistoffen die beton waterdicht maken

Epoxyharsen: zijn twee-componenten-harsen en harders zonder vulstoffen of oplosmiddelen, die                       goed hechten op droge, niet vervuilde scheuroppervlakken. Ze hebben ook een goed                            versterkend effect op gescheurde wanden en vloeren, balken en kolomme

 

Polyurethanen: zijn twee-componenten-harsen worden flexibel na polymerisatie (=dubbele binding wanneer kleine koolwaterstoffen zich tot lange ketens samenvoegen). Bij contact met water zet de massa van de injectievloeistof uit en dicht zo de scheur. Deze toepassing is vooral nuttig voor kelderwanden en –vloeren. De versterkende eigenschappen zijn te verwaarlozen.

 

Acrylaatgels: bestaan ook uit twee componenten, die zeer dun vloeibaar zijn. De polymerisatietijd kan heel precies bepaald worden (zelfs tot enkele minuten) en het product blijft daarna flexibel. Deze vorm van betoninjectie wordt uitsluitend ondergronds toegepast in een altijd waterige omgeving, zoals bij grote lekken in bouwputten of in tunnels. 

 

Cementgebonden grouts: dit product is een mengsel van cement, water en toevoegsels dat voor stabiliteit zorgt, dat toelaat om het met een pomp te injecteren en dat krimp beperkt. Deze toepassing is interessant om holle ruimtes in beton te vullen, om voorspankanalen te injecteren of om kleine ruimtes onder prefabwanden of vloerplaten onder kolommen te behandelen.

 

Silicaten: ontwikkelen zich tot een tamelijk stabiele gel en zijn ook bekend als ‘natronwaterglas’ of ‘kaliwaterglas’. Ze worden vooral verwerkt in grote hoeveelheden om betonnen bodems bij tunnelbouw of funderingen af te dichten en te versterken.

 

Ook om het ijzer van de wapening te behandelen bestaan er specifieke producten zoals verankeringsmortel. Beton waterdicht maken kan nog verbeterd worden met het aanbrengen van een dikke laag waterdichtingsmortel als extra vochtafstotende barrière. Ook een esthetische coating of een laagje verf op betonmuren zijn opties. 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Vochtbestrijding