Vochtbestrijding : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Vochtbestrijding

Samen met de funderingen zorgt een kelder voor de stabiliteit van een gebouw. Omdat vochtproblemen in een kelderruimte op lange termijn de draagstructuur van een pand kunnen aantasten, is het onontbeerlijk dat deze droog blijft. Ondervindt u problemen, dan zijn er diverse oplossingen om deze ruimte waterdicht te maken.

 Natte kelder

Oorzaken van een natte kelder

Vooral in oudere huizen nemen poreuze bakstenen het grondwater op dat door capillaire krachten naar boven wordt gezogen. In de muren baant het zich alsmaar verder een weg hogerop. Ziet u verkleuringen of vochtplekken op de muren of vormen er zich plassen op de vloer, dan is het de hoogste tijd om maatregelen te nemen tegen dit opstijgende vocht.

Ook in nieuwbouw komt het probleem voor en dan ligt de oorzaak vooral in constructiefouten of in het gebruik van foute materialen.

 

Vochtige en natte kelders kunnen tot rampzalige gevolgen leiden

 • In een eerste fase ontwikkelt er zich schimmelvorming.
 • Na verloop van tijd begint pleisterwerk af te brokkelen, wordt het metselwerk aangetast, stelt u houtrot vast en corrosie van metalen elementen…
 • Vloerverzakkingen luiden de alarmfase in dat uw pand zijn stabiliteit kan verliezen.
 • Warmte-isolatie van minerale vezels verliest haar effect.
 • De te hoge vochtigheidsgraad creëert op de duur overal een ongezond binnenklimaat en doet de stookkosten oplopen.
 • Schimmelvorming en een overdreven vochtig klimaat kunnen reuma veroorzaken en/of verkoudheden en ademhalingsproblemen, ze verzwakken het immuunsysteem waardoor mensen sneller vatbaar zijn voor infecties enz.
 • Vochtschade betekent een waardevermindering van uw pand.

 

Effectieve bestrijdingsmethoden voor natte kelders

Er bestaan tijdelijke noodoplossingen om overtollig water af te voeren, maar om het vochtprobleem voorgoed uit de wereld te helpen zijn er soms drastische maatregelen nodig.

 

1. Stijve bekuiping

 

Dit is de eenvoudigste en een veel toegepaste methode, waarbij alle muren en vloeren worden dichtgestreken met een waterdichte pasta. Eerst worden loszittende stenen weggehaald, muren worden stofvrij gemaakt of gezandstraald en losgekomen voegen, scheuren en gaten gedicht met een waterdichte cementspecie. Ruwe bakstenen vormen een perfecte basis voor een eerste hechtingslaag, waarop waterdichtend snelcement wordt aangebracht om lekken te dichten. Opnieuw volgen er twee cementlagen met een wapeningsnet om de waterdruk tegen te houden.

Ook de aansluiting van de muur met de vloer (= kimnaad) wordt aangepakt en wordt extra gecementeerd, zodat ook daar het water onmogelijk toegang vindt. Op de vloer wordt een betonlaag gegoten, die voor het uitzicht een gekleurde polyurethaan-coating kan krijgen.

 

2. Soepele bekuiping

 

Als een natte kelder echt in slechte staat is, biedt dit systeem soelaas. Er wordt soepele folie tegen muren en vloeren gekleefd, waarop een nieuwe wand wordt gemetseld en waarbij een nieuwe keldervloer met ijzeren wapening wordt gegoten.

 

3. Drainagesystemen

Een betrekkelijk goedkope, maar op termijn niet afdoende oplossing is de vloer naar één punt laten aflopen en daar een waterpomp plaatsen. Het aflopende water dat in contact komt met de pomp, activeert de pomp om het water naar het afvoersysteem te loodsen. De oorzaak van het vochtprobleem is hiermee echter niet van de baan en het is essentieel dat er tegelijk een goede ventilatie is.

 • Randdrainage
  • Wanneer er vochtinfiltratie is bij de kimnaad, vaak tussen een betonvloer en een bakstenen muur, metsen specialisten een stenen goot, voorzien van een waterdichte cementering. Opstijgend grondwater komt via de kimnaad via de goot in een verzamelpunt terecht, waar een pomp het afvoert naar bijvoorbeeld een riool.
  • Vloerdrainage
   • Op de vloer installeert een vakman stroken met een noppenmembraan. Via deze speciale structuur wordt het water langs kleine kanaaltjes naar het verzamelpunt met de waterpomp geleid, die vaak sensoren heeft waardoor ze automatisch in werking treedt en het water naar een afvoerkanaal brengt.
   • Wanddrainage of ‘box-in-box’-systeem
    • Als de vochtinfiltratie te hoog is in de muren kan men het bekuipingssysteem niet toepassen. Bij het wanddrainagesysteem plaatst een vochtbestrijdingsspecialist een noppenmembraan op de wanden. Voor dit membraan installeert hij een nieuwe wand. Zo komt het water dat in de oude muren infiltreert, in het membraan terecht en wordt het getransporteerd via de kleine kanaaltjes. Omdat deze oplossing altijd vloer- en wanddrainage combineert, noemt men het ook ‘box-in-box’-systeem.

 

Prijskaartje en conclusie

Omdat vochtbestrijding in een natte kelder dikwijls complex is, is het beslist aan te raden om specialisten te raadplegen, die een juiste diagnose stellen en die u een gedetailleerde offerte kunnen voorleggen. Het prijskaartje hangt af van hoe ernstig het probleem is, van het grondwaterpeil, van de oppervlakte en de bereikbaarheid (kruipkelders zijn lastig om in te werken!). Een volledige, uitgebreide behandeling waarbij zowel keldermuren en keldervloer worden aangepakt, kan in een gemiddelde woning wel eens oplopen tot 10.000 euro, maar daardoor wordt uw pand opnieuw gezond en verhoogt de waarde. 

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Vochtbestrijding