Vochtbestrijding : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Vochtbestrijding

Vochtinfiltratie in muren ontstaat vooral in oudere gebouwen, omdat daar meestal een vochtwerende onderlaag ontbreekt die opstijgend grondwater tegenhoudt. In de jaren 1980 werd het verplicht om in elke nieuwbouw een vochtafstotende folie te voorzien tussen de stenenlaag onder het maaiveld en de laag erboven. Zo kan stijgend grondwater nooit hoger komen te staan dan de eerste stenenrij. Als extra beveiliging plaatsen bouwondernemers vandaag bijna altijd een waterbestendige isolatie onder deze folie. Vochtproblemen ontstaan echter ook door andere oorzaken.

Natte Muren

Oorzaken van natte muren:

 • in oudere panden is opstijgend capillair vocht de meest voorkomende oorzaak door het ontbreken van een vochtkeringslaag
 • constructiefouten in bouwelementen bij nieuwbouw of gebrek aan vakmanschap
 • poreuze stenen, slecht of versleten voegwerk in buitenmuren geven aanleiding tot doorslaand vocht, zeker bij slagregen
 • renovatiewerken zoals het zandstralen van een gevel kunnen buitenmuren beschadigen
 • slechte isolatie van spouwmuren verhoogt de kans op vochtinfiltratie en leidt tot vocht- en schimmelplekken op binnenmuren, want het opstapelende vocht vindt geen uitweg
 • door lekken in leidingen en daken kunnen nabijgelegen muren vochtproblemen krijgen.

 

Onbehandelde natte muren kunnen nefaste gevolgen hebben

 • Vlekken en kringen worden schimmels, die een nare, muffe geur veroorzaken.
 • In leefruimtes wordt de atmosfeer klam, kil en onaangenaam, zodat de verwarming hoger wordt gezet, wat een grote extra hap uit het budget neemt.
 • Bepleisteringen en verflagen gaan afbladderen, voeg- en metselwerk aan buitengevels wordt aangetast, houten bekledingen (deur- en raamkozijnen, plinten, lambrizeringen…) rotten weg, metalen gaan roesten…
 • De hoge vochtigheidsgraad zorgt gegarandeerd voor gezondheidsproblemen, zeker in combinatie met schimmels: ademhalingsproblemen, infecties op de luchtwegen, gewrichtspijnen, allergieën enz…
 • Wie zijn pand wil verkopen, schrikt potentiële kopers af als zij vochtproblemen ontdekken. Dit leidt tot een aanzienlijke prijsverlaging of maakt het gebouw zelfs onverkoopbaar.

 

Oplossingen om vochtproblemen in natte muren grondig aan te pakken

1. Opstijgend vocht behandelen door injecties met vochtwerend product

Op ongeveer 50 cm hoogte worden gaten tussen 14 en 20 mm dik in de muren geboord, met tussenruimtes van 10 à 15 cm, tot op maximum 2/3 van de muurdikte en in een hoek van 10 tot 30°, zodat het vocht in de muur naar beneden kan sijpelen. Met een pomp onder lage druk injecteert men een micro-emulsie van silaan- en polysiloxaanharsen in een waterige fase. Professionals gebruiken geurloze, niet giftige producten zonder koolwaterstof, conform aan de milieuwetgeving met betrekking tot het gebruik van solventen in de bouwsector. Als er een spouwmuur bestaat, moeten binnen- en buitenmuur identiek behandeld worden. Daarna moet een minimale drogingstijd gerespecteerd worden (6 à 12 maanden), afhankelijk van het type steen en zijn porositeit, van de muurdikte, de hoeveelheid vocht, het gehalte aan hygroscopische zouten en de verluchting. Pas dan kan u een nieuwe bekleding (behang, verf…) aanbrengen.

 

2. Onderkapping

Deze drastische en dure, maar effectieve behandeling past men veel toe bij grote renovatiewerken. Het komt erop neer dat het hele gebouw beetje bij beetje wordt opgetild om er een vochtwerend scherm onder te leggen.

Het nadeel is dat hierdoor binnen- en buitenmuren schade oplopen en achteraf moeten hersteld worden.

 

3. A. Specifieke behandeling van natte buitenmuren

Beschadigde of loszittende voegen worden hersteld met waterdichte metselspecie. Als zowel voegen als bakstenen vocht opnemen, is impregnatie met een vochtwerend product aangewezen. Bij grote vochtschade aan de buitengevel is dit een goed moment om na de behandeling de gevel eerst goed te isoleren en hem dan eventueel te bezetten met sierpleister (crépis) of te bekleden met hardhout of kunststofplaten.

 

3. B. Adequate behandeling van natte binnenmuren

 

Eventueel pleisterwerk moet worden afgekapt en daarna moet de ruimte een aantal maanden drogen en altijd goed verlucht worden. Natte muren kunnen worden geïnjecteerd met een hypergeconcentreerd silaan en siloxaan. Alvorens opnieuw te bepleisteren kan u nog een zoutblokkerende noppenfolie plaatsen, wat muren toelaat om uit te drogen. Besteed in keukens en badkamers de nodige aandacht aan natuurlijke of mechanische ventilatie, aan het dichten van kitranden en aan een afwerking met vochtafstotende verf.

 

Wat is salpeter?

Salpeter is een populaire, maar foutieve benaming voor de witte, pluizige aanslag op natte muren. Het gaat eigenlijk om natrium- en kaliumnitraat, een zout dat ontstaat tijdens het rottingsproces van organische stoffen wat zelden voorkomt, tenzij in aalputten, veestallen of oude grafkelders.

De meest voorkomende mineralen op muren:

 • Sulfaten: manifesteren zich als een witte aanslag wanneer zout kristalliseert. Dit proces doet het zoutvolume toenemen, waardoor te vroeg aangebrachte verf of bepleistering wordt weggeduwd.
 • Nitraten of hygroscopische zouten: houden het vocht uit de lucht vast en komen vooral voor in agrarisch gebied (boerderijen en stallen) of in gerecupereerde bakstenen.
 • Chloriden: komen voor in zoutopslagplaatsen, in muren die in aanraking komen met strooizouten, maar ook aan kustgebieden (‘zeezout’). Ze zijn zowel uitbloeiend als hygroscopisch en de stenen waarin ze zitten, zullen uiteindelijk verpulveren.

 

Zoutaanslag kan u voorkomen door degelijke materialen te gebruiken: cement zonder uitbloeiende alkalische zouten, bakstenen met BENOR-label, zuiver water en zand enz. Een afdichtende antizoutbekleding (noppenmembraan) is een doeltreffende oplossing, eventueel versterkt door het aanbrengen van een pleister als zoutbuffer.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Vochtbestrijding