Vochtbestrijding : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Vochtbestrijding

Vooral in oude gebouwen kunnen tal van oorzaken aanleiding geven tot vochtproblemen die een pand vroeg of laat met schadelijke en in een later stadium allesvernietigende zwambesmetting aantast. Het is natuurlijk beter te voorkomen dan te genezen, maar zelfs als deze boosdoeners al schade hebben aangericht, bestaan er professionele oplossingen om ze te bestrijden.

 Zwammen in huis

Wat zijn zwammen in huis en hoe zijn ze te herkennen?

Zwammen zijn micro-organismen die behoren tot de schimmelsoorten of ‘fungi’. Er bestaan tienduizenden soorten, zowel schadelijke als nuttige. Deze zwammen in huis, die men ook ‘serpula lacrimans’ noemt, behoren helaas tot de hardnekkigste en meest vernietigende exemplaren van de groep ‘basidiomycotina’. Deze inheemse zwam komt hoofdzakelijk in Noord- en Centraal-Europa voor, maar zelden buiten. Om goed te gedijen is hij aangewezen op een vochtige en ‘houtrijke’ omgeving: de cellulose en lignine in zowel naald- als loofhout breekt hij af waarbij grote hoeveelheden kooldioxide vrijkomen. In eerste instantie zijn zwammen in huis niet zichtbaar: minuscule sporen van een vruchtlichaam verspreiden zich via de lucht en vormen hyfen of schimmeldraden, die niet met het blote oog te zien zijn en die zich vaak op verborgen plaatsen ontwikkelen. Dit dradennetwerk vormt op zijn beurt mycelia of zwamvlokken, die uitgroeien tot dikke, taaie strengen: rhizomorfen. Deze woekerende schimmel blijft latent aanwezig, ook al heeft hij alle voedingsbestanddelen uit het hout opgebruikt. Hij baant zich een weg door het metselwerk naar aanpalende ruimtes en gebouwen en kan zich zo tot honderden meters uitbreiden! Uitermate gunstige omstandigheden voor de serpula lacrimans zijn: hout met een vochtigheid van meer dan 25%, een temperatuur tussen 15 en 22 °C en slechte ventilatie.

 

Herkenningssymptomen:

 • Pissebedden of zilvervisjes zijn een alarmsignaal: zij leven in een vochtrijk milieu.
 • Een muffe geur, die soms naar petroleum ruikt en een klamme atmosfeer.
 • Ruimtes waar ramen en muren condensatie vertonen.
 • Vocht- en/of schimmelvlekken op muren, vloeren, plafond.
 • Loslatend behang of afbladderende verflagen.
 • Plasvorming in kruipruimtes of water onder vloeren.
 • Zoutvorming op vochtige bouwelementen zoals steen of cement: opgeloste zouten verschijnen aan de oppervlakte – zouten zullen uitkristalliseren als het water verdampt.
 • In een later, vergevorderd stadium, is de echte schimmelgroei zichtbaar. Typisch voor de huiszwam is de ‘pannenkoekvorm’ van het vruchtlichaam, dat meestal roestbruin is met een (geel)witte groeirand. De schimmeldraden (hyfen) vertonen soms waterdruppels – daaraan is de Latijnse benaming ontleend, serpula (kruipend) lacrimans (tranend).
 • Houten elementen zoals plinten, raam- en deurkozijnen vervormen of beginnen bol te staan. Uiteindelijk ontstaan er diepe scheuren en er vormen zich een soort kleine kubusjes. Door deze kubische verrotting verliest alle houtwerk zijn mechanische weerstand en aangetaste balken, trappen of vloeren kunnen in een vergevorderde fase instorten.

 

Oorzaken van huiszwamaantasting

Aan de basis van de ontwikkeling van een huisschimmel liggen altijd vochtproblemen van waterhuishoudkundige en/of bouwtechnische oorsprong.

 • Tijdens bouw- of renovatiewerken wordt soms verkeerd materiaal gebruikt of ontstaan vochtproblemen door een foute, onprofessionele uitvoering of omdat er (bouw)afval wordt achtergelaten in kruipruimtes.
 • Vooral in oudere gebouwen kan opstijgend grondwater zorgen voor condensvorming aan de onderkant van vloeren of aan de binnenkant van funderingen, of plassen vormen in kruipruimtes.
 • Regenwater kan de oorzaak zijn van doorslaand vocht in gevelmuren.
 • Lekkages van leidingen, daken of goten kunnen leiden tot rampzalige houtrot.
 • In combinatie met een slechte ventilatie (= stilstaande lucht) zullen zwammen in huis zich nog sneller ontwikkelen.

 

Zwammen in huis houden een groot gezondheidsrisico in!

Omdat schimmelsporen in de lucht hangen en omdat de organismen giftige mycotoxines verspreiden, kunnen mensen die inademen. Vooral voor CARA-patiënten (CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen) groeit het risico op astma-aanvallen, longemfyseem of chronische bronchitis. Symptomen zoals hoesten, rillingen, koorts, kortademigheid of piepende ademhaling moeten de alarmbel doen rinkelen!

 

Adequate behandeling: curatieve zwambestrijding én oplossen van het vochtprobleem

 • Laat een expert een diagnose stellen: hij bepaalt de omvang van de aantasting, hij neemt monsters nemen en laat ze in een labo analyseren, waarna hij een gepaste behandeling zal voorstellen.
 • Alle aangetaste houtwerk, evenals het omgevende houtwerk, moet worden afgebroken, afgevoerd en verbrand. Na de curatieve behandeling kan de bekleding vervangen worden.
 • Pleisterwerk moet afgekapt worden tot tegen het metselwerk.
 • Muren dienen opgeschuurd of afgeborsteld te worden, zodat op het hele oppervlak geen schimmeldraden meer aanwezig zijn.
 • Meestal wordt een behandeling met fungiciden op basis van boorzuur in een waterige fase voorgesteld. Dit product wordt om de 15 à 30 cm geïnjecteerd in gaten die in de muren worden geboord. Dit gebeurt in groepen van vijf, in de voegen van het metselwerk en in alle richtingen, liefst tot 1 meter voorbij de oppervlakken waar de huiszwam zichtbaar was en in de diepte tot op 2/3 van de muurdikte.
 • Daarna wordt het schimmelwerende product nog eens verneveld over het hele oppervlak.
 • Ook de oorzaken van de vochtinsijpeling moeten uitgeschakeld of hersteld worden.
 • Met het oog op een snelle droging is een efficiënte verluchting noodzakelijk.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Vochtbestrijding