Vochtbestrijding : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Vochtbestrijding

Samen met de huiszwam of serpula lacrimans is zwarte schimmel in huis of kelderzwam een van de meest voorkomende houtaantastende schimmels in gebouwen als gevolg van vochtproblemen. De Latijnse benaming voor dit meercellige organisme dat ook tot de basidiomyceten behoort, is coniophora puteana. Hoewel beide soorten een aantal vergelijkbare aspecten vertonen, zijn er toch aanmerkelijke verschillen, ook op het gebied van bestrijdingsmethoden.

Zwarte schimmel in huis

Waaraan is de kelderzwam of zwarte schimmel in huis te herkennen?

Ook de coniophora puteana is een schadelijk, houtaantastend micro-organisme, maar minder agressief dan de huiszwam. Deze soort tast vooral het houtwerk aan in ruimtes die te kampen hebben met ernstige wateroverlast. Daar dringt hij door in houtcellen van zowel loof- als naaldhout en vormt er een vegetatief oppervlak. Hij breekt de cellulose af, maar niet de lignine. Hout van duurzaamheidsklasse I (en soms ook klasse II) is ertegen bestand, net als hout dat veel water bevat, zoals bij onderwaterconstructies of spinthout van pas gevelde bomen. Ideale leefomstandigheden zijn een hoog houtvochtgehalte, tussen 50 en 60%, hoewel ook bij 40% de overlevingskansen groot zijn. Hout dat lang nat is geweest, is helemaal perfect en de optimale temperatuur ligt rond 21°C. Het vruchtlichaam of sporafoor vormt sporen van ongeveer 0,01 cm lang die eerst roomkleurig en later olijfbruin worden met een crèmekleurige rand. Zij ontwikkelen zich tot zwamdraden of hyfen die geelachtig bruin tot donkerbruin zijn en die samengroeien tot mycelia of zwamvlokken die in het beginstadium witachtig geel en later geelachtig bruin worden. Op hout is het dradennetwerk soms dik en viltachtig, op muren strekt het zich uit. Het vruchtlichaam ziet eruit als een dunne plaat met zachte, onregelmatig gevormde bobbels. In tegenstelling tot huiszwammen die zelfs geen harde stenen muren ontzien, dringen kelderzwammen enkel door zachte gesteenten of metselvoegen.

 

Herkenningseigenschappen:

 

 • Net als bij huiszwammen duiden vochtminnende insecten op een vochtige omgeving.
 • Een typische schimmelgeur
 • Condensatievorming op ramen en muren.
 • Vocht- en/of schimmelvlekken op wanden, vloeren, plafond.
 • Afbladderende afwerkingslagen.
 • Water in kruipruimtes of onder vloeren.
 • In een later stadium krijgt het aangetaste hout kubische barsten op het houtoppervlak en bundelen schimmeldraden zich tot donkerbruine tot zwarte strengen, vaak in waaiervormige vertakkingen. Helaas is de inwendige schade in het hout soms al aanzienlijk als de zichtbare schade aan de buitenkant wordt vastgesteld. Soms is zwarte schimmel in huis of kelderzwam erg moeilijk herkenbaar omdat het hout aan de oppervlakte intact blijft.

 

Vochtproblemen voorkomen neemt de oorzaak van zwarte schimmel in huis weg

 • In nieuwe gebouwen vermijden verticale en horizontale vochtweringen capillair opstijgend vocht (grondwater) en plaatst men voor water ondoordringbare lagen in funderingen.
 • Slagregen kan water doorlaten in slechte dakconstructies en metselwerk of via muren en raamkozijnen. De goede staat ervan is essentieel! Inspecteer regelmatig daken, dakgoten en afvoeren om o.a. bladeren en takken te verwijderen die voor verstopping kunnen zorgen.
 • Controleer regelmatig of de waterleidingen nog in goede staat zijn.
 • Goed aangebrachte kitnaden tussen aanrechtblad en keukenmuur en tussen badrand en badkamermuur vermijden dat er daar water doorsijpelt.
 • Sluit tijdens vorstperiodes buitenkranen af.
 • Zorg voor goede ventilatie in alle ruimtes.
 • Enkele beglazing vervangen door dubbele voorkomt condensatieproblemen.

 

Kelderzwammen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken

Symptomen als hoest, kortademigheid, koorts, vermoeidheid enz. kunnen leiden tot obstructieve ziekten van de onderste luchtwegen (COPD of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Schimmels kunnen ook neus en oogslijmvliezen irriteren en kankerverwekkend zijn. Mycotoxines zijn giftig als ze worden ingeademd.

 

Efficiënte preventieve en curatieve schimmelbehandeling

 • Neem preventieve maatregelen om vochtproblemen te vermijden.
 • Laat een vochtspecialist de diagnose stellen om te weten of u met kelderzwam of zwarte schimmel in huis te maken heeft. Hij zal dat ook onder het zichtbare aangetaste oppervlak controleren en de gevarenzone afbakenen, een staal laten ontleden en een professionele behandeling voorstellen.
 • Aangetast zichtbare schimmeldelen aan houtwerk en muren moeten verwijderd, afgevoerd en verbrand worden.
 • Een snelle, gecontroleerde droging van de ruimte, waarbij regelmatig het houtvochtgehalte gemeten wordt, is een eerste stap. Dit kan met een heteluchtbehandeling of door vergassing, waarbij eventueel tijdelijk bouwelementen zoals vloerplanken of betimmering tijdelijk worden weggenomen. Optimale ventilatie is daarna een must!
 • Indien nodig moeten bepaalde houtconstructies bijgewerkt worden met nieuw hout dat vooraf grondig verduurzaamd werd via een vacuüm- en drukmethode of door drenking of dompeling. Bestrijk zaagvlakken met een bestrijdingsmiddel.
 • Voorzie indien mogelijk een luchtonderbreking: een ventilerende constructie of waterdichte folie tussen houtwerk en muur of giet aan met epoxyharsen.
 • Vochtspecialisten zullen geschrankt gaten boren, om de 25 à 30 cm en injecteren diepgaand met een schimmeldodende micro-emulsie. Daarna worden alle muren, houtwerk en eventueel vloeren met dit product bestreken en bevloeid. Bijna altijd bieden deze gespecialiseerde bedrijven 10 jaar garantie en werken zij met producten conform aan de Europese Biociden Richtlijnen. Afhankelijk van de preventieve of curatieve schimmelwerende en hechtende eigenschappen kiest men voor quatenaire ammoniumverbindingen (quats), azaconazole, boriumverbindingen en CCA-zouten (koper-, chroom- en arseenzouten).

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Vochtbestrijding