Vochtbestrijding

Vochtproblemen kelder

Wanneer men last heeft van vochtproblemen in de kelder, dan denkt men al snel dat deze het best op te lossen zijn in de zomer, wanneer er geen water in de kelder staat. Het tegendeel is echter waar. De werken kunnen het best uitgevoerd worden in de vochtige periode. U leest hier waarom.

Vochtproblemen kelder

Vochtproblemen in kelders zijn een vaak terugkerend probleem in België. Doordat steeds meer grachten worden ingedamd, riolen van beton worden gemaakt en drainage vaak wordt vergeten kan het regenwater niet weglopen in de bodem. Hierdoor komt infiltratie in, oude, kelders steeds vaker voor in Vlaanderen.

 

De vochtproblemen in kelders kunnen uiteen lopen van enkel vochtige muren, tot plassen op de vloer en er zijn zelfs kelders die in vochtige perioden veranderen in kleine zwembaden. De behandeling van de problemen hangen af van de ernst en de oorzaak ervan.

 

Beste periode om vochtproblemen aan te pakken

In tegenstelling tot wat de meesten denken is de zomer niet de beste periode om vochtproblemen in de kelder aan te pakken. Het is natuurlijk prettiger werken in een kelder die in de zomer is opgedroogd. Echter, om zeker te zijn van een efficiënte aanpak van de problemen kunnen de werken beter uitgevoerd worden wanneer de kelder vochtig is.

 

Dit betekend namelijk dat de waterdruk op de muren van de kelder op zijn hoogst is. Wanneer de kelder vochtwerend is in deze omstandigheden kan het ook minder vochtige perioden aan, omgekeerd is dit niet het geval!  Wanneer de kelder wordt aangepakt in de drogere periode zal, wanneer de waterdruk stijgt, vaak weer infiltratie worden vastgesteld.

 

Conclusie: de beste periode om vochtperioden in de kelder is dus de periode wanneer de waterdruk maximaal is.  In Vlaanderen is dit van september tot april.