Vochtbestrijding
Verantwoordelijkheid vochtschade

Vochtproblemen brengen vele ongemakken met zich mee, het is slecht voor de woning, de gezondheid van de bewoners en de behandeling er van brengt kosten met zich mee. Wie is nou verantwoordelijk voor de problemen en wie draait er op voor de kosten? Is dit de huurder of de verhuurder?

Verantwoordelijkheid verhuurder

Om te kunnen herleiden wie er verantwoordelijk is voor de vochtproblemen en de daar door ontstane schade en de kosten van het herstel is het van belang om te weten om wat voor soort vochtprobleem het gaat. De oorzaak van het probleem dient achterhaald te worden door een vochtexpert.

 

Indien het gaat om een vochtprobleem die zijn ontstaan door bouwkundige gebreken, dan is dit voor de rekening van de verhuurder. Het kan dan gaan om opstijgend vocht, lekkage of doorslaand vocht bijvoorbeeld.

 

Verantwoordelijkheid huurder

De situatie is anders wanneer het gaat om vochtschade door condensatie. Wanneer de vochtschade wordt veroorzaakt door nalatigheid van de huurder is deze aansprakelijk voor de geleden schade. Dit is bijvoorbeeld het geval bij condensschade door gebrekkige ventilatie. Dit is voornamelijk het geval wanneer de verhuurder schriftelijk heeft aangegeven hoe er op een correcte manier gestookt en geventileerd dient te worden.