mei 07, 2014
Question

Dag, Waar staat de COP-waarde voor bij warmtepompen? Dank, Nico Ruymbeeck

Réponse   mei 07, 2014

Beste Nico Ruymbeeck,

COP staat voor Coefficient Of Performance en duidt het theoretische rendement van een warmtepomp aan. Bij de berekening van het COP wordt er uitgegaan van nominale voorwaarden. Dit wil zeggen de meest gunstige voorwaarden. Het COP geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en de hoeveelheid verbruikte energie. Hoe hoger de COP-waarde, hoe hoger het rendement van de warmtepomp.

 

 

Voor meer informatie over het rendement van warmtepompen verwijs ik u naar onze online informatiegids.