Warmtepompen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Als u besloten heeft om in de toekomst uw energiefactuur drastisch te doen dalen, dan is een warmtepompinstallatie een verantwoorde keuze. In een ander artikel van onze warmtepompinformatiegids worden de verschillende types voorgesteld. Hier gaan we dieper in op de geothermische of grondwarmtepomp of bodem-water-warmtepomp.

Geothermische warmtepomp

Hoe werkt een geothermische warmtepomp?

Het basisprincipe bestaat erin om energie uit de aardbodem of uit grondwater, dat een constante temperatuur heeft van 10 à 14°C, op te pompen en op een hoger temperatuurniveau te brengen via de warmtepomp, die het transporteert naar het afgiftesysteem (een boiler of verwarmingstoestel).

Afhankelijk van een aantal factoren kan u kiezen uit drie opties:

1. Horizontaal captatienet

Als u bij uw woning voldoende grondoppervlakte ter beschikking heeft, dan kan er in de bodem, onder de vorstvrije grens van 1,5 m een buizennet worden ingegraven. Dit is een gesloten circuit met U-vormige buizen waardoor een mengsel van water en het antivriesmiddel glycol circuleert.

2. Verticaal captatienet

Is er maar een beperkte grondoppervlakte beschikbaar, dan kiest u beter voor dit open systeem. Op een diepte van 40 tot 200 m plaatst men een sonde. Het aantal geplaatste bodemcollectoren hangt af van het soort ondergrond en het verwarmingsvermogen. Meestal worden er 2 putten geboord, een productieput en een injectieput. Uit de ene put wordt het (relatief) warme grondwater opgepompt. Zodra het koelmiddel begint te verdampen en gasvormig wordt, drukt een compressor dit samen. De druk gaat stijgen en daardoor ook de temperatuur in het koelmiddel. Het afgiftesysteem neemt de warmte op, waarna het koelmiddel opnieuw afkoelt en condenseert tot een vloeistof. Het afgekoelde water wordt naar de tweede boorput afgevoerd en de cyclus kan herbeginnen.

3. Aardwarmtekorven

Deze oplossing is ideaal: er moet niet zo diep gegraven worden als bij het verticale captatienet en er moet een minder grote oppervlakte afgegraven worden. Op een diepte van 3 à 5 m plaatst men conische leidingen in korfvorm in vierkante putten. Diepte en afmetingen van de korven worden bepaald in functie van de beschikbare oppervlakte, het vereiste vermogen en de bodemgesteldheid.

4. Rendement

Dit hangt niet enkel af van het gekozen type grondwarmtepomp, maar ook van het benodigde vermogen. Ook het type grond heeft hierop een invloed: het rendement van leemgrond ligt bijvoorbeeld 2X hoger dan dat van zandgrond.

Door de compacte, conische vorm van aardwarmtekorven ligt het rendement nog hoger dan bij grondwarmtepompen die hun energie halen uit een verticaal captatienet.

Dankzij de recente invertertechnologie zijn sommige systemen uitgerust met een inverter, die de verwarming voortdurend bijstelt om een constante temperatuur te verkrijgen en te houden in de te verwarmen ruimtes.

 

Extra troef: een geothermische warmtepomp werkt ook als airco!

In de zomer wordt de warmtewisselingscyclus omgedraaid: de warmte wordt aan de binnenlucht onttrokken en afgegeven aan de buitenlucht via de warmtewisselaar.

Als er geen extra elektriciteit nodig is voor de luchtafkoeling, spreekt men van passieve koeling. Dit is mogelijk bij alle types warmtepomp, behalve als het gaat om een systeem met een externe buitenunit.

Als het captatienet niet volstaat, kan er voor airconditioning gezorgd worden door een compressor te gebruiken. Dan is er wel een extra koelmodule vereist. Men spreekt dan van actieve koeling, die efficiënter en energiezuiniger is dan traditionele airco.

Voorwaarden

Het heeft enkel zin om een bodem-water-warmtepomp te installeren als uw woning goed is geïsoleerd, als u heeft gekozen voor lagetemperatuurverwarming zoals vloerverwarming en als uw bodem geschikt is om dit type warmtepomp te installeren. Anders kiest u beter voor bijvoorbeeld een lucht-water-systeem. Kiest u voor het gesloten systeem met boorputten, dan geldt er misschien een meldingsplicht of heeft u een vergunning nodig. Dit kan u nagaan op https://www.dov.vlaanderen.be/rubriek55/.

 

Voor- en nadelen van een geothermische warmtepomp

 • De aardbodem en grondwater zijn een onuitputtelijke en stabiele, gratis energiebron met een constante temperatuur van 12 à 14°C.
 • Het is een ozonvriendelijk systeem, onschadelijk voor mensen, milieu, bodem en tuinbeplantingen.
 • Grondwarmtepompen zijn erg duurzaam: ze gaan tot 30 jaar mee en verticale warmtewisselaars minstens 50 jaar.
 • Bodem-water-warmtepompen leveren voldoende energie voor een doorsnee huishouden ,maar ook voor grotere installaties.
 • De doorgaans compacte units passen perfect in stook- of bergruimtes.
 • Bij professionele plaatsing op de juiste plaats vergen grondwarmtepompen met een verticaal captatienet zo goed als geen onderhoud.
 • U bespaart niet alleen op de energiefactuur, maar ook kosten voor een stookolietank,  gasaansluiting, schouwings- of onderhoudsplicht… vallen weg.
 • Het systeem kan als airco functioneren.
 • Een gesloten systeem heeft een hoger rendement, maar ook de investering ligt hoger en dikwijls moet u een vergunning aanvragen.
 • Het open systeem is goedkoper, maar vraagt een grotere oppervlakte.

 

Richtprijzen en premies

 • In de toekomst zullen premies voor energiebesparende investeringen worden afgebouwd. Dat zal ook zo zijn voor het  nog verlaagde btw-tarief van 6% voor installaties in woningen ouder dan 5 jaar.
 • Netbeheerders geven een premie tot maximaal 1700 euro voor bestaande woningen, afhankelijk van het type warmtepomp, COP en vermogen. Onder bepaalde voorwaarden kan die premie verdubbelen.
 • U kan de evolutie volgen op www.energiesparen.be.

Horizontale captatie           Te verwarmen oppervlakte              100 m2                          200 m2                  300 m2 

Tuin vanaf 350 m2            captatienetwerk                           +/- €  3.100                     € 4.950                  € 7.950

Diepte 1,6 m                     warmtepomp + boiler + montage           8.600                      10.450                   11.550

                                         Totaal excl. btw                                  11.700                        15.400                   19..500

Verticale captatie                Altijd prijzen op maat, mar voor ongeveer 150 m2 te verwarmen ruimte kan dat al snel 25.000 euro kosten zonder btw.

Totaalpakket met aardwarmtekorf

pakket van 8 korven van elk 1,5 Kw                                     +/- € 3000  

grondwarmtepomp met een vermogen van 10 kW                       7000  

vloerverwarming                                                                          3000

Totaalinvestering zonder plaatsing                                            13.000 euro excl. btw.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Warmtepompen