Warmtepompen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Verbruik warmtepomp: wanneer men een warmtepomp laat installeren wil men natuurlijk een zo goed mogelijk rendement. Tenslotte is dat de reden waarom u een pomp laat installeren, minder energie verbruiken, lagere facturen en milieuvriendelijker verwarmen en/of koelen.

Verbruik warmtepomp

Verbruik warmtepomp: Coëfficiënt of Performance 

Het COP van geeft de verhouding weer tussen de afgegeven hoeveelheid warmte tegenover de verbruikte hoeveelheid energie van een warmtepomp. Deze energie wordt bij warmtepompen gebruikt door de compressor. Bij aankoop krijgt men deze COP’s te zien en kan men deze vergelijken. Uiteraard zijn dit slechts theoretische weergaves van het rendement. In praktijk zullen deze rendementen vaak lager liggen dan men op papier voorgesteld heeft maar toch zijn er grote verschillen in de COP’s van verschillende warmtepompen. 

 

Rendementsfactoren 

Een optimaal rendement van de warmtepomp is afhankelijk van verschillende factoren.  Men moet er echter van uit gaan dat hoe kleiner het temperatuursverschil tussen de warmtebron en het afgiftesysteem is,  hoe hoger de SPF of Seizoensprestatiefactor.  Vooraf goed nagaan en vergelijken welke vorm van warmtepomp voor u de meest efficiënte is, is dus zeer belangrijk.

-          Aanpassing op lage tempraturen:
Een warmtepomp haalt minder warmte uit de omgeving wanneer het buiten koud is. Sommige modellen zijn hier beter op afgestemd.

-          De seizoensprestatiefactor (SPF):
Dit cijfer geeft het beste het rendement gedurende het hele jaar weer. De SPF is minder hoog voor luchtpompen dan voor geothermische en hydrotermische pompen (tussen 2,8 en 3,5), omdat deze bronnen minder onderhevig zijn aan temperatuursschommelingen.

-          De kwaliteit van de systeemisolatie:
De zones waar warmte kan worden verloren moet goed worden geïsoleerd (voornamelijk de warmtewisselaars en buizen).

-          Het juiste formaat:
Warmtepompen werken als een dieselmotor, het beste rendement wordt behaald op lange termijn. Zorg er dus voor dat de pomp niet te krachtig is en telkens aanslaat, maar ook niet te zwak en u moet bijverwarmen.

 

Verbruik warmtepomp: SPF

Als men het werkelijke verbruik wenst te weten, dan dient men ervan uit te gaan dat men de COP met 0,4 tot 0,7 moet verminderen. Dit is uiteraard afhankelijk van het type warmtepomp, van de bodemlussen en de temperatuur van het verwarmingswater. Dit noemt men de SPF: Seasonal Performance Factor.

    

Voordelen van warmtepompen voor het milieu

Een warmtepomp installeren levert niet enkel voordelen voor uw bankrekening op maar ook voor het milieu. Men verkrijgt namelijk “groene warmte” en deze vorm van energie is veel minder schadelijk dan alle klassieke vormen van verwarmen. 

-          50% minder CO2-uitstoot

-          Een warmtepomp verbruikt slechts 20% van de energie die een ander fossiel verwarmingssysteem verbruikt.              

-          Een  warmtepomp gebruikt 60 tot 80 procent van de gratis energie die men kan vinden in de vrije natuur.

De pomp voldoet dus zeker aan de nieuwe normen die opgelegd werden en die moeten behaald worden tegen 2020 inzake milieu en energie. 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Warmtepompen