Warmtepompen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Iedereen die nieuwbouw- of renovatieplannen heeft, zoekt naar energiezuinige oplossingen om te verwarmen. Alternatieven voor de traditionele en energieverslindende systemen met fossiele brandstoffen zijn er vandaag bij de vleet en één daarvan is de warmtepomp. Maar ook daarin zijn er verschillende types, die uitgebreid aan bod komen in diverse artikelen van onze informatiegids ‘warmtepompen’. Dit artikel leert u hoe een systeem met lucht en water functioneert, voor welke toepassingen het interessant is en wat de pro en contra’s zijn.

Warmtepomp lucht-water

Hoe werkt een warmtepomp lucht-water?

Dit type pompt een koelvloeistof in een gesloten circuit en laat die circuleren. Via het expansieventiel wordt de koelvloeistof beetje bij beetje naar de verdamper geloodst. Daar neemt ze de relatief lage warmte uit de buitenlucht op, waar de druk sterk verlaagt en de koelvloeistof zodanig zal verhitten dat ze overgaat in een gasvormige toestand. Dan komt de compressor in actie, die het gas aanzuigt en naar de condensor voert. Druk en temperatuur stijgen tijdens dit proces. Het relatief koude water van de cv-installatie of boiler zorgen voor afkoeling van het gas in de condensor. Door de condensatie wordt het gas opnieuw vloeibaar en komt de opgenomen warmte van de buitenlucht en uit de compressor opnieuw vrij. Ze wordt getransporteerd naar het circulerende water in het afgiftesysteem van cv- of zwembadverwarming of boiler om voor de respectievelijke verwarming te zorgen van ruimtes, zwembad of sanitair water. Uiteindelijk stroomt de koelvloeistof onder hoge druk weer naar het expansieventiel, waar het verdampt en de hele cyclus opnieuw begint.

 

1. Type monobloc

Monobloc lucht-water-warmtepompen lijken sterk op het buitentoestel van een airconditioning. De toestellen kunnen zowel op de grond als tegen een wand geïnstalleerd worden. Wel moet er tussen de vrije ruimte tussen de pomp en de muur minstens 30 cm blijven voor voldoende luchtcirculatie. Dit pomptype heeft een groter vermogen, wat nodig is om het soms grote temperatuurverschil tussen binnen- en buitentemperatuur te kunnen verwerken. De afstand tussen de warmtepomp en de binnenaansluiting naar het warmteafgiftesysteem (cv of boiler) moet zo klein mogelijk zijn.  Te lange leidingen zorgen voor warmteverlies.

2. Type split lucht-water-warmtepomp

Hier worden twee units gebruikt: de binnen-unit, die zo dicht mogelijk bij het afgiftesysteem moet staan en de buiten-unit, die op het dak of tegen de gevel wordt geïnstalleerd en gekoppeld wordt aan de binnen-unit. Deze laatste is niet groter dan een koelkast. De buiten-unit rendeert beter als ze een plekje krijgt met veel zon. 

De warmtepompboiler

Dit systeem zuigt lucht uit de ventilatie of uit de leefomgeving. De boiler hergebruikt de warmte uit de afgezogen lucht hergebruikt voordat die de leefruimte verlaat en warmt er het boilerwater mee op.  

 

Rendement

Het rendement van een warmtepomp lucht-water hangt voor een groot deel af van de buitentemperatuur. Hoe lager die is, hoe meer de pomp moet werken om voldoende warmte uit de (koude) lucht te halen, zeker als die temperaturen tegen het vriespunt liggen. Het rendement van dit type ligt daarom veel lager dan dat van geothermische pompen. Anders gezegd: het is een ideaal systeem als er geen te grote temperatuurschommelingen zijn, zoals voor zwembadverwarming. Het rendement ligt dus het hoogste in tussenseizoenen. Het is echter geen goed idee om een dure, zwaardere pomp te installeren die moeiteloos vriesperiodes van – 20° C kan overbruggen. Beter voor een langere levensduur van de warmtepomp en voor de energiefactuur is het om een goedkope elektrische weerstand te plaatsen die sporadisch wordt ingeschakeld om een tijdelijk warmtetekort op te vangen. Een bijkomende extra verwarmingsbron is een alternatief.

 

Voor- en nadelen van een warmtepomp lucht-water

  • Lucht is altijd en overal beschikbaar en kost niets.
  • Dit type warmtepomp is eenvoudig te installeren en vergt dus een heel beperkt installatiebudget.
  • Met een buiten-unit spaart u binnen heel wat plaats uit.
  • Dit systeem werkt prima in combinatie met een bestaande cv-verwarmingsinstallatie met radiatoren, met ventilo-convectoren of met vloerverwarming.
  • Dit type warmtepomp kan gekoppeld worden aan een bestaande boiler voor het verwarmen van tapwater, maar er bestaan ook modellen met een geïntegreerde boiler.
  • Een andere zinvolle toepassing is die voor het verwarmen van zwembadwater (zie afzonderlijk artikel).
  • Het lagere rendement in verhouding tot andere warmtepompen is voornamelijk te wijten aan de lage buitentemperatuur op koude dagen.
  • Zowel bij het monobloc- als bij het split-systeem kan er in warme periodes koud water worden geproduceerd, zodat het systeem als airco werkt. In combinatie met een cv-verwarmingsinstallatie met radiatoren kan de koelfunctie echter niet toegepast worden.

 

Het prijskaartje

Omdat de installatiekosten te verwaarlozen zijn, ligt de totaalprijs merkelijk lager dan die van geothermische warmtepompen.

Afhankelijk van het type, het vermogen en de uitvoering, mag u voor een lucht-water-warmtepomp rekenen op een prijs tussen 4000 en 7000 euro.

Te verwarmen oppervlakte                                                100 m2                  200 m2                  300 m2

Combinatie warmtepomp + boiler + montage           +/-   € 8.000                    10.500                   17.500

Deze richtprijzen zijn excl. btw.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Warmtepompen