Warmtepomp

Het rendement van een warmtepomp wordt aangegeven met de Coëfficiënt of Performance (COP). Bij de fabricatie dient het COP verplicht te worden aangegeven op de warmtepomp. Toch gaat het om onvolledige informatie. De COP houd geen rekening met alle variabelen die van invloed zijn op het rendement van een warmtepomp.

 

 

 

Werking warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt natuurlijk aanwezige warmte uit de omgeving (uit de lucht, uit de bodem of uit water) en maakt deze warmte geschikt voor verwarming in een woning. Deze verwarming kan worden afgegeven via radiatoren of andere warmteverspreiders.

 

Een warmtepomp heeft een minimale hoeveelheid traditionele elektrische energie nodig om te kunnen functioneren. Het rendement van een warmtepomp is dus de verhouding tussen de verbruikte energie en de opgewekte warmte. Deze verhouding wordt aangeduid met de COP.

 

Hoe hoger de COP, hoe hoger het rendement, hoe minder traditionele energie er nodig is voor het opwekken van warmte. Bij voorbeeld, een COP van 4 betekend dat de warmtepomp 4 keer meer warmte produceert dan dat er energie voor wordt verbruikt.  Of anders gezegd. Voor 1 eenheid traditionele energie produceert de warmte pomp er 4.

 

De COP van warmtepompen ligt vaak tussen d 3 en 7. Toch moeten deze cijfers genuanceerd worden. De COP geeft een incompleet beeld van het rendement van een warmtepomp.

 

COP: enkele nuanceringen

Leveranciers van warmtepompen zijn verplicht de COP aan te geven op hun producten. De COP wordt gemeten in laboratoria, waar de condities optimaal zijn en dus niet realistisch. In de eerste plaats wordt het thermische verlies in de leidingen en overgangen niet meegerekend in de COP. Daarnaast zijn de gekozen temperaturen van warmteopname en afgifte uiterst voordelig, respectievelijk 7 en 35 graden. Echter, de buitentemperatuur kan lager liggen dan 7 graden en radiatoren hebben water nodig met een temperatuur van 60 graden om te kunnen verwarmen.

 

Er wordt dan ook wel gesproken over de globale COP, waarbij wel rekening wordt gehouden met realistische condities.  Wie de reële COP wil weten trekt het bete 0,4 tot 0,7 af van de aangegeven COP. Dit hangt echter wel af van het type warmtepomp. Dit wordt het SPF (Seasonal Performance Factor) genoemd.