Warmtepomp

Bent u van plan om een warmtepomp aan te schaffen en te plaatsen? Bedenk van te voren dat u in sommige gevallen een vergunning moet aanvragen of dat er een meldingsplicht van kracht is. Bekijk hier in welke gevallen er een vergunningsplicht of meldingsplicht van kracht is.

 

Vergunningsplicht

In de volgende gevallen dient er een vergunning te worden aangevraagd:

  • Wanneer er voor huishoudelijke doeleinden een zeer grote warmtepomp wordt geplaatst. De totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp is meer dan 200 kW.
  • Wanneer er grondwater wordt gebruikt als warmtebron. Het gaat hier om een warmtepomp met pomp- en retourput.
  • Wanneer er een verticale bodemwarmtewisselaar wordt gebruikt als bron en hierbij tot op een diepte van meer dan 50 meter onder het maaiveld wordt geboord.
  • Wanneer een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt gebruikt waarin een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen is geplaatst.

 

Meldingsplicht

Wanneer er geen vergunningsplicht van kracht is, is het wel vaak nodig om melding te maken van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Er is een meldingsplicht van kracht in de volgende gevallen:

  • De totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp ligt hoger dan 5 kW
  • Er wordt een verticale bodemwarmtewisselaar gebruikt als bron en hierbij wordt tot op een diepte van maximaal 50 meter onder het maaiveld geboord. Bij een diepte van meer dan50 meter moet een vergunning aangevraagd worden.

 

Grondwaterheffing

Wanneer er grondwater wordt gebruikt door de warmtepomp, met een pomp en retourput als bron, dient er grondwaterheffing te worden betaald. Echter, er hoeft geen heffing te worden betaald over het water waarvan kan worden aangetoond dat het weer wordt teruggevoerd in de watervoerende laag.