Warmtepomp

Ook onder het vriespunt blijft er warmte geproduceerd worden in natuurlijke elementen als water, bodem en lucht. Warmtepompen kunnen deze warmte dan ook in de winter recupereren. Lucht warmtepompen kunnen warmte genereren tot ongeveer -10°. Warmtepompen die warmte halen uit de bodem of grondwater hebben hierdoor niet te maken met temperaturen onder het vriespunt.

 

 

Beweging atomen onder vriespunt

De beweging van atomen en moleculen zorgt voor warmte. Hetgeen dat wij temperatuur noemen correspondeert dan ook met de mate van beweging van deze atomen en moleculen. Op dit moment gaat de wetenschap er van uit dat er bij het absolute nulpunt (-273,15C°) geen beweging meer is op atomisch niveau. Boven deze temperatuur is er nog altijd beweging en dus warmte die wordt geproduceerd.

 

Warmtepomp in de winter

Het vriespunt is slechts een menselijk concept dat aangeeft wanneer water, in bepaalde omstandigheden,  over gaat van vloeibare vorm naar vaste vorm.

 

Lucht bevriest niet bij 0C°, en het is dan ook mogelijk om er warmte aan te blijven onttrekken onder het vriespunt. Lucht warmtepompen zijn hier dan ook het perfecte voorbeeld van.  Lucht warmtepompen kunnen rendabel warmte blijven genereren tot ongeveer -10C° à -15C°. natuurlijkerwijs leveren deze warmtepompen in de winter, bij lage temperaturen, wel minder rendement dan in warmere perioden. Tco behouden ze een COP van gemiddeld 2, wat genoeg is om ze werkende te houden.

 

Voornamelijk luchtwarmtepompen merken de gevolgen van lagere temperaturen. Warmtepompen die hun warmte onttrekken aan de bodem of grondwater zullen het hele jaar door te maken hebben met stabielere temperaturen.