Waterverzachter : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Waterverzachter

Denkt u dat u te hard leidingwater heeft? Energie wordt alsmaar duurder en u wilt een steentje aan het milieu bijdragen? Dan kunt u uw leidingwatercircuit aanvullen met een bijkomend circuit uit een regenput of putwater. Daartoe moet u wel een aantal regels in acht nemen en uw water laten analyseren, maar u haalt er beslist uw voordeel uit.

Wateranalyse

Hoe weet u of uw leidingwater te hard is?

De hardheid van leidingwater hangt af van de oorsprong ervan en heeft dus te maken met de bodemgesteldheid van uw woonregio. De meeste drinkwatermaatschappijen zorgen zelf al voor een beperkte ontharding van het water dat ze leveren. Voor de juiste informatie over de hardheidsgraad bent u bij hen aan het juiste adres. Hun gegevens vindt u op uw waterfactuur of via de website van Aqua Flanders. U kunt bij hen een wateranalyse aanvragen.

In het kader van het Vlaams Drinkwaterdecreet houdt de Vlaamse overheid trouwens toezicht op de zelfcontrole door de drinkwatermaatschappijen. Zij moeten elke overschrijding melden aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, die oordeelt of er gezondheidsrisico’s zijn en de nodige maatregelen adviseert (eventuele tijdelijke stopzetting van levering).

 

Wanneer is een wateranalyse verplicht en waar vraagt u het aan?

Iedereen kan op eigen kosten een wateranalyse laten uitvoeren, van putwater en leidingwater. Voor praktische informatie kan u terecht bij uw gemeente of bij uw drinkwatermaatschappij. Een lijst van erkende laboratoria vindt u op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

De VMM en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid delen de resultaten schriftelijk mee, samen met een gezondheidskundige beoordeling van de waterkwaliteit en de nodige adviestips. Deze procedure neemt 6 tot 8 weken in beslag.

Putwater:

Wie een eigen waterwinning opstart moet een volledige auditcontrole laten uitvoeren, en deze nadien om de 10 jaar herhalen. Omdat water op elk moment verontreinigd kan raken is het aan te raden een jaarlijkse watertest te laten doen op bepaalde parameters.

  • Wie in het verzorgingsgebied woont van De Watergroep en nog niet is aangesloten op het drinkwaternet (aansluiting moet technisch mogelijk zijn), kan zijn putwater eenmalig laten analyseren voor een beperkt aantal parameters. Formulieren vraagt u in het Gemeentehuis of kan u downloaden via www.vmm.be.
  • Kunt u technisch gezien niet worden aangesloten, dan kan u ook een gratis analyse aanvragen bij de Gezondheidsinspectie of het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Dept. Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

 

Voor- en nadelen van tweede-circuit-water

Regen- of putwater kan men gebruiken om te poetsen, te wassen, de tuin te besproeien, om het toilet door te spoelen. Dit levert u een flinke besparing op. Maar het gebruik van putwater of regenwater heeft ook enkele nadelen:

Nadelen:

  • Regen- of putwater is in principe géén drinkwater! Wie (eventueel omdat het technisch onmogelijk is aan te sluiten op een bestaand drinkwaternet) toch aan eigen waterwinning begint, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van put- of regenwater en heeft in eerste instantie een meldingsplicht aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
  • Regenwater is zacht en zuur en zal op termijn metalen leidingen aantasten. Zorg dus voor een aangepaste pomp en kunststofbuizen.
  • Onvoldoende gecontroleerd regen- en putwater bevat bacteriën en verontreinigingen, wat gezondheidsrisico’s kan meebrengen.
  • Voor uw normale leidingwater zorgt uw drinkwatermaatschappij voor regelmatige wateranalyse, maar voor een tweede circuit bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Waterverzachter