Waterverzachter : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Waterverzachter

Wat is de waterhardheid per gemeente? Zowel voor uw gezondheid als voor uw elektrische toestellen, uw kleding, uw servies en uw portemonnee is het belangrijk dat uw leidingwater een aanvaardbare hardheidsgraad heeft. Er zijn allerlei manieren om dat te weten te komen.

Waterhardheid per gemeente

Staat uw gemeente in voor uw watervoorziening?

De openbare watervoorziening in België wordt voornamelijk beheerd door De Watergroep. Deze maatschappij staat in voor de studie, de oprichting en de exploitatie van de nodige installaties voor watervoorziening in het Vlaamse Gewest, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Daarnaast zijn er nog een zevental intercommunales. Elke waterleverancier moet ervoor zorgen dat het water voldoet aan alle wettelijk opgelegde kwaliteitseisen. Daartoe werden een aantal microbiologische, chemische, indicator- en aanvullende parameters vastgelegd, die elk bedrijf regelmatig dient te controleren. Het zijn de aanvullende parameters die bepalen dat de wettelijke waterhardheidsnorm onder de 67,5°F dient te blijven.

 

Is de waterhardheid per gemeente overal hetzelfde?

Dat kan natuurlijk moeilijk. De bodemgesteldheid speelt een belangrijke rol en die varieert. Zo zal het water in een streek met een granietrijke bodem erg zacht zijn en gebieden met kalkrijke ondergrond zorgen voor een hoge waterhardheid per gemeente.

 

Informatie opvragen over waterhardheid per gemeente

Wilt u weten welke waterhardheid uw water thuis of in uw bedrijf heeft? Die kunt u gewoon opvragen bij uw gemeente of bij uw waterleverancier. Er bestaat helaas geen specifieke Belgische website waarop u dat met één klik te weten komt. Kent u uw waterleverancier niet, dan kunt u hem via de interactieve kaart  op de website van aqua flandres uw gemeente zoeken. U vindt op deze website zelfs een lijst van keurdersbedrijven die uw drinkwater kunnen keuren.

 

De waterhardheid in uw gemeente zelf testen

Elke waterleverancier zal er streng op toezien dat uw water een minimum waterhardheid van 15°F heeft en dat die onder de wettelijke norm van 67°F blijft.

Wat uw gemeente of uw leverancier aangeeft als gemiddelde hardheidsgraad kunt u trouwens ook nog eens zelf testen. Daarvoor bestaat o.a:

  • Een (digitale) EDTA-test die door titratie met ethyleendiaminetetra-acetaatzuur via de kleur van het monster aangeeft hoe hard het water is. Dit kan u ook doen met een teststrip die u in het water dipt en de bekomen kleur wijst de hardheid aan op de bijhorende index van de verpakking.
  • Een colori-meter die met lichtimpulsen werkt en een ion-selectieve elektrode.
  • De eenvoudigste huistest bestaat erin enkele druppels wasmiddel aan een fles gevuld met water toe te voegen en te schudden: snel en veel schuim betekent zacht water, veel schudden met weinig schuim betekent hard water.

 

Waterhardheid per gemeente in België

Als we de Belgische bodemgesteldheid onder de loep nemen, kunnen we vaststellen dat de waterhardheidsgraad in de Belgische kustgemeenten heel wat hoger ligt dan in de Waalse provincies. De kustpolders hebben namelijk een kleiachtige ondergrond – het contact met water resulteert in een behoorlijke hoge hardheid. Hetzelfde geldt voor de zand- en leemondergrond in het binnenland, terwijl de gemeenten in Wallonië voornamelijk op een steenachtige ondergrond liggen, wat zacht water geeft. Voor inwoners uit verscheidene regio’s in Vlaanderen kan het daarom een interessante optie zijn om de voordelen van een waterontharder te overwegen.


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Waterverzachter