Waterverzachter

Drinkwater

Volgend jaar zal er een hogere prijs moeten worden betaald in Antwerpen voor een glasdrinkwater. De saneringsbijdrage zal worden verhoogd van €0,78 naar 1,35 per kubieke meter. Deze verhoging is nodig om de rioleringsprojecten van Rio Link te kunnen financieren. 

 

 

 

 

Gemiddelde saneringsbijdrage

De stijging van de saneringsbijdrage van €0,78 naar 1,35 per kubieke meter lijkt fors, maar moet we in perspectief worden gezien. De saneringbijdrage was laag in Antwerpen en het wordt nu opgetrokken naar het Vlaamse gemiddelde. Het gaat om een stijging van gemiddeld 3 euro per gezin per jaar. Een kubieke meter drinkwater zal in Antwerpen €3,55 gaan kosten.

 

Rioleringsprojecten

De verhoging van de saneringbijdrage wordt gebruik om rioleringsprojecten te financieren. Rio Link, onderdeel van de Drinkwatermaatschappij AWW en projectleider laat weten dat de verhoging principieel is goedgekeurd. Maar het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zijn echter wel strenge regels aan gekoppeld, Rio Link moet kunnen aantonen dat de verhoging maximaal wordt geïnvesteerd in de rioleringprojecten.