Waterverzachter
Regenwater opvangen

Vanaf 1 januari zijn de regels rondom de stedenbouwkundige verordening betreffende de opvang en filtratie van regenwater aangescherpt. De nieuwe reglementen zijn in het leven geroepen in het kader van de aanpak van wateroverlast.

Regenwater scheiden

De principes blijven het zelfde meldt Ruimte Vlaanderen, een departement van de Vlaamse overheid. Namelijk, het regenwater scheiden van afvalwater en dit regenwater zo veel mogelijk gebruiken en het overtollige regenwater dient in de bodem gesijpeld te laten worden. Regenwater kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld het toilet doorspoelen. Het regenwater kan tevens gezuiverd worden. 

 

Nieuwe maatregelen

De maatregelen worden dus aangescherpt. Bij elke nieuwbouw of verharding groter dan 40 vierkante meter dient er een oplossing te worden voorzien om het regenwater in de bodem te laten sijpelen. Daarnaast dient met een waterput te plaatsen met een inhoud van minstens 5000 liter bij iedere nieuwe en vernieuwde woning. Dit was voorheen een waterput van 3000 liter.

 

Huizen uitgerust met een groendak hoeven geen regenput te plaatsen en percelen kleiner dan 250 vierkante meter zijn vrijgesteld van infiltratievoorzieningen.