Waterverzachter
Keuring leidingen

In sommige gevallen bent u verplicht om uw privériolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater te laten keuren. Wanneer dit het geval is en wat de voorwaarden zijn voor een dergelijke keuring leest u hier.

Wat valt onder uw privériolering?

Wanneer er wordt gesproken over de privériolering, gaat het om uw leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater. Het gaat om de leidingen van uw woning tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

 

Wanneer is de keuring verplicht?

In het geval van nieuwbouw of grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afvalwater en/ of regenwater dient de privériolering te worden gekeurd. de keuring is verplicht in de volgende gevallen:

  • Voordat de leidingen voor de eerste keer worden gebruikt
  • Nadat er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht aan de privériolering die het functioneren van de openbare riolering in gevaar kunnen brengen
  • Na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • Nadat er een gescheiden riolering in uw straat is aangelegd, met de verplichting om uw privédomein af te koppelen

 

Naast deze gevallen is de keuring sinds 1 juli 2011 verplicht voor alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering.

 

Wie kan mijn privériolering keuren?

U kunt op de website van uw rioolbeheerder een lijst van erkende keurders vinden. Uw rioolbeheerder vindt u op de website van Aqua Flanders. De keuring neemt gemiddeld 1 à 3 uur in beslag, afhankelijk van de situatie. Wanneer uw privériolering is goedgekeurd krijgt u een keuringsattest.