Zonneboiler

Batibouw zal vanaf 20 februari 2014 weer plaats vinden. De thema’s zijn onlangs bekend gemaakt tijdens de Batibouw Building Lunch. Het eerste thema draait om energieneutraal wonen, waarbij ook de zonneboiler een grote rol zal spelen.

Energieneutraal wonen

Naast het eerste thema “energieneutraal wonen” staan ook de thema’s “betaalbaar wonen” en “de comeback van hout” centraal. Energiezuinig wonen is een belangrijk onderwerp. Zo bepaald de Europese richtlijn dat vanaf 2021 alle nieuwbouw bijna-energieneutraal (BEN) dient te zijn. Deze BEN-woningen dienen een minimum aan energie te verbruiken voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. De energie voor deze energiebronnen dient uit groene energiebronnen te worden gehaald.

 

België zet reeds de volgende stappen om dit ultimatum te kunnen halen:

  • Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximum E-peil in Vlaanderen verlaagd van E70 naar E60
  • Vanaf 2015 is de passiefstandaard de norm voor elk nieuwbouwproject in Brussel

 

Zonneboiler

Om aan deze normen te kunnen voldoen zullen er dus duurzame energiebronnen moeten worden aangeboord. Hiervoor kunnen onder andere zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers voor worden gebruikt. Zonneboilers kunnen efficiënt en duurzaam sanitair water verwarmen. Deze ecologische technologie is dan ook erg populair; dit jaar werden er 5 keer meer zonneboilers geplaatst dan in 2012. Er worden dan ook aantrekkelijke premies uitgegeven door de overheid.

 

Meer over duurzaam, energieneutraal wonen zult u dus te weten komen tijdens de Batibouw.