ONDERZOEK

Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat Belgen de laatste 10 jaar flink hebben geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van hun woningen. Hierbij waren voornamelijk zonnepanelen een populaire oplossing.

Energiezuinig met zonnepanelen

Test-Aankoop liet een enquête afnemen bij 3000 correspondenten. 90% van deze groep was eigenaar van een eigen huis. Van de ondervraagden investeerde 20% in zonnepanelen, wat een flinke investering betekend.  Tot voor kort werden zonnepanelen dan ook royaal gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dit is inmiddels sterk teruggenomen.

Overige oplossingen

Naast zonnepanelen werden onder de ondervraagden ook zonneboilers aangeschaft. Bij 4% van de ondervraagden staat er één in huis. Deze manier van energiezuinige waterverwarming wordt nog wel goed gesubsidieerd door de overheid. Van de ondervraagden die een appartement bewoonden was dubbele beglazing een populaire energiebesparende oplossing.

Volgens Vlaams minister van energie Freya van den Bossche wordt men zich steeds bewuster van de belangen van energiebesparing.