Zonneboiler

De Vlaamse overheid wil duurzame energie stimuleren. Er zijn dan ook verschillende premies beschikbaar voor duurzame energieoplossingen. Zo ook voor het plaatsen van een zonneboiler. Met een zonneboiler kan met eenvoudig en ecologisch in een groot deel van het warm water voorzien, dankzij zonne-energie.

Voorwaarden premie zonneboiler

Om aanspraak te maken op de premie dient men aan een aantal voorwaarden voldoen. De datum op de eindfactuur bepaald de voorwaarden en de hoogte van de premie.

  • Eindfactuur met datum uiterlijk 31-12-2013:

De premie geldt enkel voor woningen, wooneenheden en woongebouwen in het Vlaamse gewest die voor 1-1-2006 zijn aangesloten op het elektriciteitnet.

  • Eindfactuur met datum vanaf 1-1-2014:

De premie geldt enkel voor woningen, wooneenheden en woongebouwen in het Vlaamse gewest die uiterlijk 31-12-2013 zijn aangesloten op het elektriciteitnet.

De voorwaarden:

  • Het aanvraagformulier dient uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum aan de netwerkbeheerder worden gegeven.
  • De premie is alleen geldig voor de installatie van nieuwe zonneboilers voor warm sanitair tapwater. Dit mag eventueel gecombineerd worden met woningverwarming.  De zonneboiler mag dus niet gebruikt worden voor het verwarmen van een zwembad.
  • De werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer.
  • In het aanvraagformulier van de netwerkbeheerder kan worden nagezocht aan welke technische eisen moet worden voldaan.

 

Bedrag premie zonneboiler

De premie voor een zonneboiler met een eindfactuur vanaf 31-1-2013 bedraagt 550 euro per vierkante meter. Er geldt een maximum van 2750 euro per geplaatste installatie. Daarnaast mag de premie maximaal 50% van het factuurbedrag bedragen.