NIEUWS

 

Vanaf 1 januari 2014 zullen nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan strengere eisen op het gebied van hernieuwbare energie. Een bepaalde hoeveelheid van de energie die wordt gebruikt in de woning zal moeten worden opgewekt middels duurzame energie.

Wat zijn de opties?

Ieder nieuwbouwproject waar vanaf 1 januari 2014 een vergunning voor moet worden aangevraagd en welke dient te voldoen aan een E-peil, dient te voldoen aan een E-peil van E60. Het halen van dit E-peil is niet eenvoudig, maar door hernieuwbare energiesystemen te installeren kan het E-peil worden verminderd.

Op het gebied van hernieuwbare energiesystemen is er keuze uit de volgende 6 opties:

  • Thermische zonnepanelen (Zonneboiler)
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Biomassa
  • Warmtepomp
  • Stadsverwarming/koeling
  • Deelname aan project hernieuwbare energie

 

Voorwaarden voor zonneboiler

Wanneer er gekozen wordt voor het plaatsen van een zonneboiler om het juiste E-peil te behalen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Dit zijn de volgende:

  • De zonnecollectoren dienen een oriëntatie tussen het oosten en westen te hebben, via het zuiden
  • De helling van de collectoren dient tussen 0 en 70 graden ten opzichte van de horizon te zijn
  • De collectoren dienen te voldoen aan een apertuuroppervlakte van minstens 0,002 m2 per vierkante meter beschikbare vloeroppervlakte van de woning. De apertuuroppervlakte staat voor het oppervlakte van de collector dat zonlicht doorlaat
  • Het systeem van de zonneboiler dient aangesloten te worden op een tappunt voor warm water