sep 09, 2013
Question

Hallo, Wat houdt de netvergoeding voor zonnepanelen in?

Réponse   sep 09, 2013

Beste Casper Dierickx,

Verbruikers zonder zonnepalen betaalden reeds een netvergoeding, via de energiefactuur van hun stroomleverancier. Vanaf 1 januari 2013 zullen ook gezinnen met zonnepanelen deze netvergoeding moeten betalen. Deze jaarlijkse vergoeding wordt aangerekend voor alle lokale productie-installaties met een geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kW. Installaties die boven de 10 kW produceren dienen afname en injectie afzonderlijk te meten. Het bedrag dat betaald dient te worden verschilt per netgebied.

Voor meer informatie over netvergoeding consulteert u best de website van CREG

Meer informatie over zonnepanelen en bijbehorende premies en vergoedingen vindt u in de informatiegids