mrt 11, 2014
Question

Dag, Is er een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Réponse   mrt 11, 2014

Beste Niels van Meren,

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. U doet er echter goed aan om meer informatie in te winnen bij uw gemeente. De zonnepaneleninstallatie mag bijvoorbeeld niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanpak, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingvergunning. Voor installaties op een plat dak niet hoger dan 1 meter dan de dakrand is geen vergunning nodig. Installaties die worden geïntegreerd in het dakvlak van een hellend dak hebben ook geen vergunning nodig.