Zonnepanelen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

Als u overweegt om een PV panelen te laten installeren, bent u ongetwijfeld informatie aan het opzoeken. Daarbij wordt u om de oren geslagen met vakjargon en talloze technische afkortingen. We verklaren hier enkele veelvoorkomende termen, zodat u met nog meer kennis van zaken de juiste zonnepanelen kunt vinden.

 

A

 

Amorf silicium: de atomen in dit materiaal zijn willekeurig gerangschikt. De siliciumplakken zijn hierdoor heel dun en voordelig.

 

Autonoom systeem: dit PV-systeem is niet aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Handig in een landelijke of afgezonderde omgeving.

 

Azimut (A): opstelling van de panelen volgens de windrichtingen.

 

B

 

Bypass diode: deze diode is parallel aan een cellenstring geschakeld en leidt de stroom om van seriegeschakelde cellen die beschaduwd worden. Zo komt het rendement van een paneel minder in het gedrang.

 

C

 

COM-Card (of netwerkkaart): maakt communicatie mogelijk tussen omvormers onderling en de datalogger.

 

D

 

Datalogger: apparaat dat gegevens registreert, zoals de meetwaarden uit de invertor en de opbrengst van de PV-systemen.

 

Diffuse straling: onrechtstreekse zonnestraling door wolken, atmosfeerdeeltje of reflectie tegen grond of andere gebouwen.

 

Dunne-laag zonnecellen: die zijn opgebouwd uit een dunne laag kristallijnsilicium. Voordelig.

 

E

 

Energieterugverdientijd: de tijd die u nodig hebt om kostendekkend te draaien dankzij de opbrengst van uw PV-systeem.

 

Eenheden van energie en vermogen

 

1) Eenheden van energie

1 J                                          = 1 Joule = eenheid van energie

1 kWh                                  = 1 kilowattuur = eenheid van energie

1 kWh (energie)              = 1 kilowatt (vermogen) gedurende 1 uur (tijd)

1kWh                                   = 3,6miljoenJ = 3,6MJ

 

Een elektrisch verwarmingstoestel van 1000 W verbruikt op 1 uur werking (vol vermogen) 1 kWh.

1 MWh                                = 1 megawattuur = 1000 kWh = 103 kWh

1 GWh                                 = 1 gigawattuur = 1 miljoen kWh = 106 kWh

1 TWh                                  = 1 terawattuur = 1 miljard kWh = 109 kWh

 

 

2) Eenheden van vermogen

1 W                                       = energie per tijdseenheid = eenheid van vermogen = 1 J/s

1W                                        = 1 Watt = 1 Joule per seconde

1 kW                                     = 1 kilowatt = 1000W

1 MW                                   =  1 megawatt = 1000 kilowatt

1 GW                                    = 1 gigawatt = 1 miljoen kW

 

H

 

Hellingshoek: hoek tussen de zonnecellen en de horizontale

waterpaslijn.

 

N

 

Nominaal vermogen: het maximale opbrengstvermogen van een systeem gemeten bij zogenaamde Standard Test Conditions (standaard testomstandigheden). Wordt uitgedrukt in Watt-peak (Wp).

 

Netkoppeling: een PV-systeem wordt gekoppeld aan het stroomnet via een invertor.

 

O

 

Omvormer: zet de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. De omvormer garandeert dat de PV-installatie het optimale vermogen aflevert (Maximum Power Point).

 

S

 

Silicium: chemisch element en de halfgeleider voor de PV-systeemtechnologie. Het siliciumdioxide (gewonnen uit zand) kan worden verwerkt tot monokristallijn, polykristallijn of amorf silicium.

 

String: verschillende in serie geschakelde zonnecellen van een systeem.

 

SWW: Sanitair Warm Water

 

V

 

Ventilatie: een goede ventilatie zorgt dat de temperatuur van de zonnecellen gering blijft en de werking optimaal.

 

Vmp: spanning paneel

Voc: openspanning paneel

 

Z

 

Zonneoriëntatiesysteem: speciale bevestiging waarbij het PV-systeem voortdurend naar de zon wordt gericht. Zo valt het zonlicht loodrecht op de zonnecellen, wat het rendement verhoogt.

 


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Zonnepanelen