Zonnepanelen : ontvang tot 5 gratis offertes
Merci de compléter les questions en rouge ci-dessous

480 Erkende Vakmannen tot uw dienst!

De Belgische overheid heeft in 2014 beslist om geen premies meer te geven, want zij is van mening dat woningeigenaars die steun niet meer nodig hebben. Dat motiveert zij met twee argumenten: de PV-installaties zijn de voorbije jaren aanzienlijk goedkoper geworden en de energieprijzen zijn sterk gestegen.

 Subsidieregeling zonnepanelen

 

De investering zou dus zeker lonend zijn en meer opbrengen dan spaarboekjes! Toch was de situatie tot voor kort voor niemand helemaal duidelijk, maar in december 2014 zijn er hervormingsakkoorden ondertekend en gelden er ‘voorlopige’ nieuwe speciale tarieven voor eigenaars van zonnepanelen.

 

Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen: groenestroomcertificaten

Deze nieuwe regeling vertrekt vanuit deze stelling: de groenste en goedkoopste stroom is de stroom die u NIET verbruikt! Het is de bedoeling dat u uw elektriciteitsverbruik met zo weinig mogelijk energie realiseert, zodat er geen ongebruikte elektriciteit overblijft.

Om recht te hebben op een groenestroomcertificaat moet uw huis voldoende geïsoleerd zijn volgens de volgende voorwaarden. (Deze regeling geldt voor woningen, niet voor bedrijfsgebouwen, alleenstaande garages, tuinhuizen)

 • De warmteweerstand (Rd) van uw volledig dak en/of zoldervloer moet tenminste 3 m2/k/w bedragen. Als die twee boven elkaar in eenzelfde niet-verwarmde ruimte liggen, dan mag u de Rd-waarden samentellen.
 • In het aanvraagformulier moet u naar eer en geweten verklaren dat deze ruimtes voldoende geïsoleerd zijn. Bij een mogelijke controle door VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) of door uw netbeheerder moet u dit kunnen bewijzen met een EPB-attest, een ontvangstbewijs van een isolatiepremie of aankoopfacturen van isolatiemateriaal.
 • U heeft geen installatievergunning nodig, tenzij uw woning onder ‘beschermd erfgoed’ valt of wanneer er om een of andere reden een verbod geldt.
 • U bent niet verplicht om met een geregistreerde installateur te werken, u mag uw zonnepanelen ook zelf plaatsen. VREG adviseert om een installateur te kiezen met een ‘Certificaat van Bekwaamheid’ of een ‘Quest-kwaliteitslabel’.

Het virtuele certificaat wordt bewaard in een online database en uw netbeheerder koopt elk groenestroomcertificaat op tegen een gegarandeerde minimumprijs.

 

Terugbetaling van de zonnepanelensteun of de gegarandeerde minimumprijs

 • U moet uw installatie hebben aangegeven bij de netbeheerder.
 • De zonnepanelen moeten correct zijn aangesloten op het distributienet.
 • U kunt deze minimumsteun vastleggen in een contract waardoor de prijs onveranderd blijft.
 • Hoeveel kWh recht geeft op 1 groenestroomcertificaat hangt af van wat men de ‘bandingfactor’ noemt. Deze kan om de zes maanden geactualiseerd worden.
 • Gedurende 15 jaar ontvangt u groenestroomcertificaten. Deze minimumsteun bedraagt jaarlijks € 93 per certificaat.

 

Concrete stappen

 • Nadat uw zonnepanelen geïnstalleerd zijn zetten de omvormers de opgewekte gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.
 • Deze opgewekte elektriciteit wordt geregistreerd via een productie- of groenestroommeter.
 • Overtollige stroom, die niet gebruikt wordt door uw TV, wasmachine etc., wordt teruggestuurd naar het distributienet. Verbruikt u meer stroom (’s nachts of op momenten van hoog verbruik), dan wordt extra stroom die u via het distributienet afneemt, gemeten door een facturatie- of injectiemeter (= elektriciteitsmeter). Deze teller kan uw meterstand terugdraaien wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan wat u verbruikt. We spreken dan van een terugdraaiende teller. Daarop heeft u enkel recht als het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) onder 10 kW blijft.

 

Het ‘prosumententarief’ in voege vanaf 1 juli 2015

Dit tarief voor eigenaars met terugdraaiende teller is een maatregel om de ongelijkheid tussen alle netgebruikers recht te trekken. Het is logisch dat PV-eigenaars een solidaire vergoeding afdragen:  zij maken ook gedeeltelijk gebruik van de distributienetbeheerdersdiensten. Het tarief, dat wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur, varieert volgens regio en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). 

 

Besluit

De debatten over de voorlopige tarieven blijven aan de gang. De bevoegde instanties hopen op een definitieve hervorming tegen 2017. Informatie vindt u op www.vreg/be/nl/zonnepanelen en www.energiesparen.be


Begin met uw offerteaanvraag Dakwerken Zonnepanelen